VRskiliUP

Podatci o prijavitelju

Autor: Mira Majstorović

Autori: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: VRskiliUP

Kratki opis inovacije: Razvijena je VR aplikacija Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru u sklopu projekta STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU, a koju je za Veleučilište razvila tvrtka Culex d.o.o. Cilj aplikacije je kroz virtualnu stvarnost ojačati studentove vještine govora, suzbiti strah od javnog nastupa, ojačati meke vještine i tako ga pripremiti za stručnu praksu i praktičnu nastavu. Iako je aplikacija izrađena za potrebe projekta, moći će se uspješno koristiti u nastavi u svim odjelima Veleučilišta.

Duži opis inovacije: Virtualna stvarnost ne pripada budućnosti, ona je naša stvarnost, kako u zabavnom životu tako i u obrazovanju. Zbog mogućnost višeosjetilne interakcije i aktivacije više ljudskih osjeta virtualna stvarnost dodaje novu dimenziju iskustvu učenja. Primarna namjena aplikacije je vježba javnog nastupa pred velikim auditorijem u kojoj simulirana publika reagira na javni nastup studenata ovisno o dinamici, glasnoći i drugim karakteristikama predavanja. Korištenjem VR tehnologije student ispred sebe vidi virtualni amfiteatar te likove osoba koji ga slušaju. Publika u virtualnom amfiteatru prati izlaganje i reagira na način kako student izlaže. Ponašanje publike ovisi o načinu izlaganja i/ili mijenja se slučajnim odabirom prema algoritmu. Npr. publika pozorno prati izlaganje, osoba spava, nešto piše, smije se, izlazi van jer je je dosadno i slično. Uporabom aplikacije razvijaju se komunikacijske vještine studenata te se postiže razbijanje straha od javnog nastupa.

Prednosti inovacije

- nastava je zanimljivija - nastava više zaokuplja studente - jačanje vještine govora studenata - suzbijanje straha od javnog nastupa - primjena je moguća u svim odjelima / kolegijima

Namjena inovacije

Inovacija je namijenjena studentima Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, s mogućnošću proširenja uporabe na vanjski/širi auditorij.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ostalo (engl. Other)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange