Živjeti zdravije – KDR

Podatci o prijavitelju

Autor: Drago Baban

Autori: Drago Baban

Država: Hrvatska

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Živjeti zdravije – KDR

Kratki opis inovacije: Uređaj koji uništava viruse, bakterije i toksine u vodi i zraku. Uređaj se može koristiti i u medicini. Uređaj štiti od UV zraka. Uređaj je pokretljiv pa se može lagano prenositi po potrebi.

Duži opis inovacije: Uređaj u isto vrijeme izvršava više funkcija - uništava viruse, - uništava bakterije, - nekoliko toksina (SFAS) i to u vodi, zraku i instrumentima, u isto vrijeme kada zaposlenici obavljaju svoj posao, iako se, između ostalog, koriste UV-C lampe. Zbog svojih dimenzija 60 x 60 x 45 cm, uređaj je primjenjiv u uobičajenim okruženjima kao kuhinje, ali i izvanrednim kao ratna događanja, požari, potresi i dr. Da bi se uređaj koristio u izvanrednim uvjetima, načinjena je mala pokretna solarna centrala od 1.840 W, uz napomenu da sam uređaj troši oko 150 W. Uz korištenje šatora ili kontejnera, omogućena je široka primjena i zdravstvena zaštita na područjima gdje ne postoji električna energija. Primjeri takvih područja su u Africi gdje bi ova kombinacija uređaja imala veliku korist u školama, vrtićima i sl. gdje stanovništvo obolijeva od nečiste vode. Prototip je prošao sljedeća testiranja: 1. Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za Fiziku, Osijek, 2. NZJZ dr. Andrija Štampar, Zagreb – utvrđeno uništavanje najteže uništive bakterije serratia marcescens tzv. bolnička bakterija ili MRSA, 3. Metron Instruments, Zagreb Sva ispitivanja su pozitivno ocijenjena.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Living healthier - KDR

Kratki opis inovacije: A device that destroys viruses, bacteria and toxins in water and air. The device can also be used in medicine. The device protects against UV rays. The device is mobile, so it can be easily transported as needed.

Duži opis inovacije: The device performs several functions at the same time - destroys viruses, - destroys bacteria, - several toxins (SFAS)

Prednosti inovacije

- Zaštita ljudi pri radu - Sterilizacija medicinske opreme - Sterilizacija medicinske sale - Pročišćenje vode

Namjena inovacije

- U medicini - Pročistač vode - zaštita od UV zraka

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange