INOVATIVNO OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ PERIFERNIH RURALNIH PODRUČJA

Autori: I. Herzon, D. Gaki, S. Felekis, J. Moran, T. Berchoux, G. Blachos, S. Bäckström, Y. Kazakova, M. Kessari, O. Klepac, V. Mihai, M. Puig-de Morales Fusté, M. Jitea, S. Tolic, M. Roglic

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Fakultet agrobiotehničkih znansoti Osijek

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: INOVATIVNO OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ PERIFERNIH RURALNIH PODRUČJA

Kratki opis inovacije: Projekt RURUP - Inovativno obrazovanje za održivi razvoj u perifernim ruralnim područjima (PRP), sufinanciran iz programa ERASMUS+ Europske unije, rezultat je suradnje sedam visokoobrazovnih partnera iz sedam država članica Europske unije. Ambicija projekta bila je poboljšati kapacitete za održivi razvoj u PRP diljem Europe dubljim razumijevanjem specifičnih vještina i kompetencija potrebnih u takvim regijama, podržavanjem razvoja kurikuluma za razvoj takvih vještina i podržavanjem profesionalnih kompetencija visokoobrazovnih edukatora i savjetnika, te davanjem doprinosa stvaranju međunarodnog fonda javno dostupnih obrazovnih resursa.

Duži opis inovacije: Projekt RURUP - Inovativno obrazovanje za održivi razvoj u perifernim ruralnim područjima (PRP), sufinanciran iz programa ERASMUS+ Europske unije, rezultat je suradnje sedam visokoobrazovnih partnera iz sedam država članica Europske unije. Ambicija projekta bila je poboljšati kapacitete za održivi razvoj u PRP diljem Europe dubljim razumijevanjem specifičnih vještina i kompetencija potrebnih u takvim regijama, podržavanjem razvoja kurikuluma za razvoj takvih vještina i podržavanjem profesionalnih kompetencija visokoobrazovnih edukatora i savjetnika, te davanjem doprinosa stvaranju međunarodnog fonda javno dostupnih obrazovnih resursa. Projektne inovacije ogledale su se u nekoliko aspekata: prvi se odnosi na izradu edukativnih materijala kroz međunarodnu razmjenu znanja i iskustava te suradnju u kojoj je bilo snažno prisutno sudjelovanje regionalnih dionika od poljoprivrednika do savjetodavaca. Drugi aspekt obuhvaća inovativne nastavne metode i materijale koji su prvo prilagođeni interaktivnim načinima učenja korištenjem digitalne tehnologije (e-tečaj kroz interaktivnu platformu za e-učenje), te su, kao drugo, prošireni i implementirani kroz intenzivnu obuku na terenu (ljetna škola). Naposljetku, planirano je da dobiveni obrazovni materijali budu dostupni za poučavanje i učenje nastavnicima u visokom obrazovanju i praktičarima na terenu na Elektroničkoj platformi za učenje odraslih u Europi (EPALE).

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: INNOVATIVE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PERIPHERAL RURAL AREAS

Duži opis inovacije: Project RURUP - Innovative Education for Sustainable Development in Peripheral Rural Areas (PRA), co-funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union, is the result of a cooperation of seven Higher Education partners from seven EU member states. Ambition of the project was to improve capacity for sustainable development in PRA across Europe by deeper understanding of specific skills and competencies needed in such regions, by supporting curriculum development for the development of such skills and supporting professional competencies of HE educators and Advisors, and by contributing to creation of international pool of open educational resources. Project innovations were reflected in several aspects: the first is related to creation of educational materials through international exchange of knowledge and experience and cooperation in which the strong participation of regional stakeholders from farmers to advisors was present. The second aspect covers innovative teaching methods and materials that are firstly adapted to interactive ways of learning using digital technology (e-course through interactive e-learning platform), and secondly, extended and enacted through in-field intensive training (Summer School). Finally, resulting educational materials are planned to be made available for teaching and learning to HE teachers and practitioners in the field on Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE).

Prednosti inovacije

dostupnost obrazovnih materijala putem digitalne tehnologije

Namjena inovacije

obrazovanje za održivi razvoj ruralnih područja; mogu koristiti edukatori u području visokog obrazovanja kao i praktičari na terenu poput savjtodavaca

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange