Access2Markets

Europska komisija je pokrenula mrežni portal Access2Markets kako bi malim i srednjim poduzećima (MSP-ima) pomogla u obavljanju trgovinskih aktivnosti izvan granica Europske unije. Access2Markets sadrži sve potrebne informacije o pristojbama, porezima, pravilima o proizvodima i zahtjevima za sve zemlje EU-a i više od 120 drugih tržišta diljem svijeta. Portal je namijenjen poduzećima koja već trguju na međunarodnoj razini te onima koja tek počinju istraživati mogućnosti na inozemnim tržištima. #europskakomisija #access2markets #portal #msp #trgovinskiuvjeti

Europska komisija pokrenula je mrežni portal Access2Markets kako bi malim i srednjim poduzećima (MSP-ima) pomogla u obavljanju trgovinskih aktivnosti izvan granica Europske unije. Novi portal odgovor je na zahtjeve dionika da se bolje objasne trgovinski sporazumi i da se pruži potpora MSP-ima kako bi se osiguralo da njihovi proizvodi ostvaruju pravo na carinske popuste. Portal je namijenjen poduzećima koja već trguju na međunarodnoj razini te onima koja tek počinju istraživati mogućnosti na inozemnim tržištima.

Europska unija ima veliku mrežu trgovinskih sporazuma s više od 70 država i regija i trenutno pregovara o mnoštvu novih pogodnosti. Access2Markets raščlanjuje složeni skup pravila u praktične informacije kako bi manji MSP-i ostvarili jednostavniji pristup relevantnim informacijama. Također, portal Access2Markets sadrži sve potrebne informacije o pristojbama, porezima, pravilima o proizvodima i zahtjevima za sve zemlje EU-a i više od 120 drugih tržišta diljem svijeta.

Više informacija pronađite na sljedećoj poveznici.

X
Secured By miniOrange