Certifikacijom proizvoda do tržišta

Trajanje natječaja: Od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Prijavitelji: Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Iznos potpore: Najniži iznos 20.000,00 kn, a najviši iznos 1.000.000,00 kn

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kn. Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Prijave se zaprimaju od 22. svibnja 2017., a svu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Ovim putem pozivamo sve potencijalne prijavitelje na informativnu radionicu o Javnom pozivu na dostavu projektnih prijava Certifikacijom proizvoda do tržišta koja će se održati u petak, 19. svibnja u 12:00 sati, u Županijskoj komori Osijek, Europske avenije 13, u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

X
Secured By miniOrange