DIH TERA u suradnji s partnerima donosi revolucionarnu blockchain tehnologiju u hrvatski poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekt “Supporting Agri-food communities and networks in SEE through developing services on digital food quality and traceability using blockchain” provodi se u razdoblju od svibnja do rujna 2022. godine, a u sklopu projekta će se predstaviti način na koji je moguće napraviti transparentan opskrbni lanac od farme do stola koji će omogućiti kupcima bolju informiranost o povijesti određenog pakiranja.

“Supporting Agri-food communities and networks in SEE through developing services on digital food quality and traceability using blockchain”, projekt je dio projekta SmartAgriHubs financiranog iz programa Obzor 2020 kojeg provodi Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) – Rumunjska zajedno s partnerima Tera Tehnopolis – Hrvatska, Hadas Bar – Izrael i Smart Village – Bosna i Hercegovina te u suradnji s Centar Kompetencija – Hrvatska i IT Cuspis – Hrvatska.

Uz pomoć digitalizacije i blockchain tehnologije u sklopu projekta će se predstaviti način na koji je moguće napraviti transparentan opskrbni lanac od farme do stola koji će omogućiti kupcima bolju informiranost o povijesti određenog pakiranja, odnosno prehrambenog proizvoda iz trgovine. Projekt će biti usmjeren na prerađivače hrane, kupce, službenike lokalne samouprave i predstavnike udruga za zaštitu potrošača.

Nadopunjujući analizu i izgradnju ekosustava regionalnih potreba u digitalnim aspektima utvrđivanja podrijetla hrane, partneri su identificirali specifične “Premium” prehrambene proizvode na koje će se fokusirati tijekom ovog projekta: jaja, crna slavonska svinja, jabuke, vino i avokado.

Za jedan odabrani proizvod po partneru bit će implementirani svi elementi Tehnološkog plana koji će pokazati izvedivost i prednosti za svakog dionika. Kvaliteta i utvrđivanje podrijetla hrane hrane osigurat će se korištenjem blockchain tehnologija u okruženju za testiranje, sa svim procesima i operacijama potrebnim za primjenu u konkretnim slučajevima.

Projekt se provodi u razdoblju od svibnja do rujna 2022. godine.

*O projektu SmartAgriHubs:

SmartAgriHubs projekt koji financira Europska unija kroz instrument financiranja Obzor 2020 koji okuplja konzorcij od preko 164 partnera u europskom poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Projekt SmartAgriHubs ima za cilj digitalizirati europsku poljoprivredu promicanjem ekosustava poljoprivrednih inovacija posvećenim izvrsnosti, održivosti i uspjehu. Služi i kao katalizator za inovacije u pametnoj poljoprivredi. Prihvaćanjem i promicanjem europskih inovacija u poljoprivredi i IT-u, SmartAgriHubs proširuje digitalna rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i pomaže poljoprivrednicima i njihovim poduzećima da postignu stvarne i ostvarive rezultate.

X
Secured By miniOrange