E-poslovni inkubator TERA

Profil klijenta:

MSP-i; Do sada je kroz različite programe inkubacije TERA prošlo 130 poslovnih subjekata te 316 zaposlenih osoba

Potrebe klijenta:

Korištenje poslovnog prostora u Inkubatoru TERA, korištenje opreme programske podrške Inkubatora, korištenje značajno unaprijeđenih konzultantskih usluga

Osigurano rješenje koje udovoljava potrebama:

TERA se razvila u instituciju koja pruža potpunu potporu inovativnim poduzetnicima. Djeluje kao Ured za transfer tehnologije matičnog Sveučilišta i regionalni Ured za transfer tehnologije koji je HAMAG-BICRO certificirao kao poslovno-inovacijski centar i tehnološki inkubator. U svom poslovanju prati međunarodne trendove i razvija usluge sukladne kriterijima treće i četvrte generacije poslovnih inkubatora, čiji je naglasak na umrežavanju, virtualnoj inkubaciji i online pružanju usluga. Nudi se pristup tehnologijskim, poslovnim i financijskim mrežama te potpora u razvoju međunarodnog poslovanja svojih stanara i klijenata. Upravo se zato razvijaju web-alati koji će biti dostupni poduzetnicima u svrhu lakšeg upravljanja poslovanjem, planiranja poslovanja i praćenja realizacije. Digitalizacijom usluga planira se širenje poslovanja na području cijele regije, ali i uključivanje lokalnih poduzetničkih potpornih institucija u pružanje specijaliziranih usluga i povezivanje s istraživačkim institucijama.

Ukupnu vrijednost Projekta, u iznosu od 2.492.875,90 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 1.946.686,79 kn.

TERA 3D LABORATORIJ ZA BRZU IZRADU PROTOTIPOVA

TERA 3D laboratorij za brzu izradu prototipova odnedavno je postao bogatiji za još jedan vrhunski uređaj koji, uz postojeći 3D printer Ultimaker 2.0, upotpunjuje i unaprjeđuje uslugu 3D laboratorija. Riječ je o uređaju visokih performansi i zajamčene kvalitete – 3D skener ATOS Core 185 Essential 5M. ATOS Core specijaliziran je za 3D skeniranje malih i srednjih objekata dimenzija do 500 mm. Koristi provjerene prednosti ATOS sustava, kao što su tehnologija plave svjetlosti i GOM sustav stereokamera. Laboratorij je sada u mogućnosti ponuditi kompletnu uslugu, od skeniranja 3D predmeta do printanja 3D modela.

POSLOVNI MODEL #11- DIGITALIZACIJA

Primjena ovog poslovnog modela u znatnoj mjeri ovisi o mogućnosti transformacije proizvoda ili usluge u digitalni oblik bez gubitka vrijednosti za kupca. Digitalizacija omogućava jednostavniju, bržu i jeftiniju distribuciju na znatno većem teritoriju. U TERA slučaju, primjena poslovnog modela digitalizacije ogleda se dvojako. U prvoj fazi digitalizirane su sve tiskane publikacije, a uvedene su i nove vrste multimedijalnih sadržaja, poput edukacijskih i promotivnih animiranih filmova. U drugoj su fazi izrađene aplikacije koje omogućavaju pisanje poslovnog plana, investicijske studije, upravljanje resursima poduzeća i projektnim ciklusom.

STANDARDIZACIJA USLUGA NAMIJENJENIH PODUZETNICIMA POMOĆU PROJEKTA BOND

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO inicirala je osnivanje Mreže poduzetničkih potpornih institucija – BOND (eng. Business Organisations Network Development) s namjerom okupljanja svih poduzetničkih potpornih institucija na jedinstvenoj platformi kako bi poduzetnicima olakšali pristup potrebnim informacijama, osigurali integriranu pomoć u svim stupnjevima razvoja i učinili svima podjednako dostupnim poslovna znanja, usluge i partnere. Od ukupno 169 poduzetničkih potpornih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj, njih 59 sudjeluje u prvoj fazi izgradnje mreže. Među njima je i TERA Tehnopolis, čiji su djelatnici prošli opsežan program izobrazbe i na taj način ojačali savjetodavne kapacitete Društva. Nakon izobrazbe djelatnika članica mreže BOND, na redu je razvoj novih standardiziranih visokokvalitetnih usluga koje će biti regionalno ravnomjerno dostupne i na raspolaganju svim poduzetnicima.

X
Secured By miniOrange