Latin America IP SME Helpdesk

BESPLATNA LINIJA _

Latin America IP SME Helpdesk besplatna je prva linija pomoći

čiji je cilj podići razinu svijesti te unaprijediti zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom MSP-ova iz Europske unije i pridruženih zemalja koji već posluju ili namjeravaju pristupiti tržištu Latinske Amerike.

Kako incijativa Latin America IP SME Helpdesk može pomoći europskim MSP-ovima?
Latin America IP SME Helpdesk pruža besplatne, stručne i povjerljive savjetodavne usluge u području intelektualnog vlasništva o temama poput registracije žiga, prijave patenta, registracije dizajna i slično, kao i različite izvore za učenje o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva u Argentini, Boliviji, Brazilu, Čileu, Kolumbiji, Kostariki, Kubi, Ekvadoru, Salvadoru, Gvatemali, Hondurasu, Meksiku, Nikaragvi, Panami, Paragvaju, Peruu, Urugvaju i Venezueli.

Osim toga, Latin America IP SME Helpdesk organizira i sudjeluje u treninzima i sajmovima diljem Europe i Latinske Amerike, pružajući MSP-ovima iz Europske unije priliku za osobni susret sa stručnjacima u području zaštite intelektualnog vlasništva. Latin America IP SME Helpdesk inicijativa je Europske komisije.

X
Secured By miniOrange