Scale-up

UBACITI POSLOVANJE U VEĆU BRZINU _

Uspješna ste tvrtka i želite svoje poslovanje ubaciti u veću brzinu – značajno povećati prihode, povećati udio na tržištu ili osvojiti nova tržišta? Vjerujete da vaši proizvodi i usluge imaju potencijala za rast, izvoz, ali nikako da napravite korak u pravom smjeru?

Osigurajte cjelovitu procjenu poslovanja vlastitog poduzeća i otkrijte mogućnosti daljnjeg rasta, razvoja i širenja na nova tržišta

Tri poduzeća s najvećim potencijalom rasta će biti odabrana za podršku u rastu i unapređenju poslovanja te će dobiti:

 • prilagođene edukacije iz poduzetničkih vještina
 • jasnu strategiju rasta i razvoja poslovanja
 • savjetovanje i podršku kod provedbe strategije
 • pripremu za pristup izvorima financiranja rasta (banke, privatni investitori, javni fondovi).

TERA Tehnopolis u sklopu projekta Europska poduzetnička mreža provodi aktivnost unapređenja poslovanja poduzeća s potencijalom za rast „Support young innovative companies scaling-up their activities in the Single Market“. Radi se o besplatnom programu edukacije, savjetovanja i podrške namijenjenog ambicioznim malim i srednjim poduzećima bez obzira na djelatnost, koja imaju proizvod ili uslugu s potencijalom rasta na domaćem i međunarodnom tržištu te raspolažu s dovoljno ljudi i vremena za provedbu programa. Cilj programa je ubrzavanje rasta poslovanja, internacionalizacija poslovanja i postizanje veće profitabilnosti poduzeća.

Jedanaest poduzeća koja budu odabrana za sudjelovanje u prvoj fazi programa dobit će priliku provesti dubinsku analizu postojećeg poslovanja i identificiranje prilika za unapređenje i rast poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji

Program je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja:

 • imaju jasan poslovni plan, prisutnost na nacionalnom tržištu, stabilno upravljanje i novčani tok
 • imaju dokazani interes tržišta za njihova inovativna rješenja i velike ambicije širenja i rasta na inozemna tržišta
 • žele širenje poslovanja kroz dodatnu komercijalizaciju postojećih proizvoda/usluga ili njihovo inoviranje
 • imaju potencijal za prikupljanje i raspolaganje kreditnim financijskim sredstvima, garancijama, financijskim sredstvima iz rizičnog kapitala ili iz drugih financijskih izvora

Kako?

Program je podijeljen u nekoliko aktivnosti:

1. Procjena poslovanja poduzeća
Veći broj poduzeća s potencijalom rasta (11) proći će kroz postupak procjene poslovanja na kraju kojega će dobiti izvještaj u kojem će biti identificirana područja s potencijalom rasta, glavne prepreke daljnjem rastu (ukoliko postoje) te obrazloženi prijedlozi za unapređenje poslovanja.

Za procjenu trenutnog poslovanja poduzeća i mogućnosti daljnjeg rasta koristit će se:

 • Dubinska analiza poslovnog modela
 • Osnovna analiza financijskog poslovanja poduzeća
 • Analiza elemenata poslovanja poduzeća: portfelj proizvoda/usluga, tržišna prisutnost, marketinške aktivnosti, tehnološki resursi i procesi, organizacija poslovanja, konkurencija, kupci i dobavljači.

2. Edukacije iz poduzetničkih vještina
Na temelju provedene procjene, identificirat će se 3 poduzeća s najvećim potencijalom za daljnji rast, razvoj i internacionalizaciju poslovanja s kojima će poslovni savjetnici raditi tijekom narednih 12 mjeseci. Odabrana poduzeća sudjelovat će na edukacijama koje će biti usmjerene na stjecanje ključnih poduzetničkih vještina:

 • Menadžerske i upravljačke vještine: rast i razvoj, organizacijske promjene, motivacija, prezentacijske vještine…
 • Vještine potrebne za snalaženje na novim tržištima: pregovaračke vještine, analiza tržišta, multikulturalna komunikacija, strategija određivanja cijena,..

3. Specijalizirano poslovno savjetovanje
Poslovni savjetnici će izraditi akcijski plan savjetodavnih aktivnosti na temelju:

 • Analize kompetitivnih prednosti poduzeća i dodatne vrijednosti njihovih proizvoda/usluga sa stajališta kupaca
 • Dubinske analize financijskih kapaciteta poduzeća
 • Analize organizacijske strukture poduzeća
 • Analize R&D aktivnosti
 • Analize proizvodnog procesa
 • Analize sukladnosti proizvoda/usluga u skladu sa EU propisima i standardima

Akcijski plan će definirati ciljana tržišta, preporuke za razvoj novih/inovativnih/proizvoda/usluga, planiranje i pripremu za pristup novim izvorima financiranja, prilagodbu menadžmenta i organizacijske strukture poduzeća, potreba i načina kako ostvariti poslovnu, tehnološku, R&D suradnju s drugim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim centrima, preporuke za unapređenje proizvodnog procesa i razvoja novih kanala distribucije, udovoljavanja EU propisima i standardima itd.

Provedba akcijskog plana trajat će do 12 mjeseci, ovisno o aktivnostima koje se moraju provesti, kako bi poduzeće uspješno internacionaliziralo svoje poslovanje. Uključivati će pojedinačne konzultacije te samostalan rad uprave/vlasnika poduzeća uz podršku poslovnih savjetnika.

Način prijave
Za sudjelovanje u procjeni poslovanja poduzeća potrebno se prijaviti putem obrasca OVDJE. Prijave su otvorene od trenutka objave ovog javnog poziva.

Rok za prijavu je 23.3.2018. godine.

Način odabira

Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i odabrat će se prvih 11 najbolje ocijenjenih poduzeća koja će sudjelovati u postupku procjene. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila.

Kriteriji za odabir su:

 • Stabilnost upravljačkog tima
 • Kapacitet prijavitelja (kompetentnost i stručnost prijavitelja i financijski kapacitet)
 • Dokazani tržišni potencijal
 • Zrelost poduzeća za internacionalizaciju
 • Inovativnost projekta
X
Secured By miniOrange