EIT Food Big Brand Boot Camp: promocija usluga projekta TERA SAPO

TERA Tehnopolis d.o.o., EIT Food HUB za Hrvatsku, 30. i 31. listopada 2019. godine, na adresi Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, organizira EIT Food Big Brand Boot Camp.

EIT Food vodeća je inicijativa za inovacije u hrani i prehrambenom sektoru, s ciljem osiguravanja prehrambenog sustava održivijim, zdravijim i pouzdanijim. Cilj samog događaja je definiranje mogućnosti suradnje među relevantnim nacionalnim dionicima kao i proširivanje mreže kontakata te sudjelovanje u raspravi o izazovima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Program će se održati u sinergiji sa projektom TERA SAPO koji pruža raznovrsne usluge savjetovanja poduzetnika, od stručnih potpora u području zaštite intelektualnog vlasništva, mogućnosti EU financiranja, poslovnog planiranja i internacionalizacije poslovanja te do samog vođenja poslovanja. Sve navedene aktivnosti usmjerene su isključivo na rast i razvoj poduzetništva. Projekt je osigurao pristupačnost savjetodavnim i mentorskim uslugama za osobe sa invaliditetom jer je omogućio dostupnost informacijsko-komunikacijske tehnologije odnosno web alata u svrhu pružanja stručne podrške poduzetnicima s invaliditetom. U okviru programa će se ujedno promovirati i usluge potpora među ženama i skupinama u nepovoljnom položaju.

Sve zainteresirane organizacije i pojedinci iz područja poduzetništva, obrazovanja i istraživanja te ostali relevantni dionici pozvani su na događaj koji im može pružiti više od same teorije. Savjetujte se s domaćim i stranim stručnjacima u vezi EIT Food aktivnosti, samog Programa ili u vezi neke druge aktivnosti vezane uz Vaše sadašnje ili buduće poslovanje.

Prijave se zaprimaju do 14. listopada 2019. godine, a prijaviti se možete putem sljedeće poveznice.

X
Secured By miniOrange