Tera Tehnopolis d.o.o.

Trg Ljudevita Gaja 6

Događaji na ovom mjestu

listopad

12lisCijeli dan1417. međunarodna izložba inovacija, prototipova i poslovnih planova BUDI UZOR®/INOVA®

X