Fakultet dentalne medicine i zdravstva iz Osijeka pokrenuo inicijative osnivanja diplomskog studija iz palijativne skrbi

Potreba za uslugama palijativne skrbi je rastuća, a time i potreba za visokoobrazovanim pružateljima tih usluga. Sukladno tome, razvijen je projekt pod nazivom „Osmišljavanje i provedba diplomskog studija iz Palijativne skrbi” čiji je cilj razviti diplomski studij.

Palijativna skrb je skrb s ciljem pružanja njege bolesnicima s neizlječivom bolesti te poboljšana kvalitete života njihovim obiteljima. Palijativna skrb omogućava pravovremeno liječenje boli i drugih fizičkih i psihičkih poteškoća. Zbog navedenog, potreba za uslugama palijativne skrbi je rastuća, a time i potreba za visokoobrazovanim pružateljima tih usluga.

Sukladno tome, razvijen je projekt pod nazivom ”Osmišljavanje i provedba diplomskog studija iz Palijativne skrbi”. Cilj projekta je razviti diplomski studij usmjeren na razvijanje nacionalnog standarda znanja, vještina i kompetencija pružatelja palijativne skrbi te podizanje svijesti o važnosti iste među studentima i općom javnosti radi poboljšanja kvalitete skrbi.

Projekt je rezultat suradnje Fakulteta dentalne medicine i zdravstva, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ujedno i nositelja projekta, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, i Univerziteta u Sarajevu. Predviđeno trajanje provedbe projekta je 15 mjeseci, a projekt je započeo u veljači 2022. godine.

 

Diplomski studij će biti organiziran u sklopu Fakulteta dentalne medicine i zdravstva, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te će se održavati na engleskom jeziku. Projekt  „Osmišljavanje i provedba diplomskog studija iz Palijativne skrbi” je financiran sredstvima programa Europske Unije Erasmus+.

Više informacija o projektu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://portalzdravlje.hr/u-osijeku-se-osniva-prvi-diplomski-studij-palijativne-skrbi/.

X
Secured By miniOrange