Klauzula o zaštiti osobnih podataka

*Napominjemo da prijavom na događaj potvrđujete da ste dali svoj pristanak za objavu fotografija ili videa.

*Napominjemo da ćemo Vaše podatke prikupljati, obrađivati i upotrebljavati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), i to u svrhe komunikacijske, evidencije te izrade projektne dokumentacije i izvješća.

*Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:

  • pristup, izmjenu ili dopunu podataka
  • brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka
  • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu podataka
  • prijenos Vaših podataka Vama ili trećim osobama
  • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica
  • pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr). Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom. Svoj pisani zahtjev uputite na: ured@tera.hr ili osobno odnosno putem pošte TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek.
X
Secured By miniOrange