HAMAG-BICRO nastavlja razvijati sustav podrške za poduzetnike kroz Mrežu BOND

Druga faza Projekta će doprinijeti stvaranju povoljnijeg poduzetničkog okruženja diljem RH. U planu je i otvaranje novih ispostava u ostalim županijama te proširivanje uspostavljene mreže mentora koji će biti na raspolaganju poduzetnicima za specifična znanja iz područja poljoprivrede, bio-tehnologije, prava intelektualnog vlasništva i sl.

Nakon uspješno provedenog pilot-projekta BOND – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastavlja provedbu druge faze ovog projekta kojim će se doprinijeti stvaranju povoljnijeg poduzetničkog okruženja diljem Republike Hrvatske. Kroz projekt BOND povezali su se poduzetnički centri, inkubatori, akceleratori, razvojne agencije i znanstveno-tehnologijski parkovi u jedinstvenu Mrežu BOND te su razvijene standardizirane visokokvalitetne usluge koje te poduzetničke potporne institucije pružaju poduzetnicima. Mrežu BOND trenutno sačinjava 50 poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske, među kojima je i TERA Tehnopolis d.o.o. iz Osijeka.

Kroz prvu fazu projekta uspostavljene su sljedeće usluge za poduzetnike: standardizacija usluge savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a kroz otvaranje ispostava u Čakovcu i Antunovcu, mreža mentora za poduzetnike, dijagnostički alati za procjenu inovativnosti poduzetnika i podrška PPI-ima prilikom savjetovanja u području društvenog poduzetništva. U drugoj će se fazi projekta nadograditi usluge razvijene kroz prvu fazu, s naglaskom na njihovu digitalizaciju. To, između ostaloga, obuhvaća razvoj eLearning modula pomoću kojih će zaposlenici PPI-a nadograđivati svoje znanje. Sva interakcija s poduzetnicima će se odvijati putem digitalne platforme uspostavljene tijekom prve faze projekta, a prikupljene informacije će biti korisna baza podataka koja će poslužiti kreatorima politika (županijama, ministarstvima, lokalnim samoupravama) za analizu, razvoj strategija razvoja i osmišljavanje novih programa za unaprjeđenje poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

U planu je i otvaranje novih ispostava u ostalim županijama te proširivanje uspostavljene mreže mentora koji će biti na raspolaganju poduzetnicima za specifična znanja iz područja poljoprivrede, bio-tehnologije, prava intelektualnog vlasništva i slično. Mreža BOND izazvala je interes ostalih PPI-a pa je predviđeno njezino proširenje novim članovima, kao i razvoj tri nove standardizirane usluge za poduzetnike. Među članovima Mreže, 15 PPI-a će biti certificirani za pružanje standardiziranih usluga, pri čemu će biti obuhvaćeno 11 jedinica lokalne (regionalne) samouprave radi ravnomjerne regionalne pokrivenosti.

X
Secured By miniOrange