HAMAG-BICRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

- COVID-19 zajam - ESIF mikro zajam - Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

COVID-19 zajam

Prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos zajma: Do 750.000,00 kn

Kamatna stopa: 0,25%

Rok korištenja: Do 6 mjeseci

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate: Do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnica korisnika zajma

Potpora: De minimis

Namjena: Obrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), u suradnji s Europskim fondom za regionalni razvoj, kreirala je financijski instrument “COVID-19 – zajam za obrtna sredstva” koji je namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa. Cilj programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja kako bi poboljšali svoju likvidnost uz snižene kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Ostale informacije o zajmu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

ESIF mikro zajam

Prijavitelji: Mikro i mali gospodarski subjekti

Iznos zajma: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5% – 1,0%

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate: Do 3 godine uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnica te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora: De minimis

Namjena: Obrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Druga mjera  koju Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvom poljoprivrede su ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva po mnogo povoljnijim uvjetima. Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja. Ostale informacije o zajmu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

 

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Prijavitelji: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos zajma: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5%

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate: Do 3 godine uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnica te ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Potpora: De minimis, javna potpora

Namjena: Obrtna sredstva

U okviru ovih Financijskih instrumenata HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobravati zajmove u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Sporazumom o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i agencije HAMAG-BICRO. Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava. Ostale informacije o zajmu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

X
Secured By miniOrange