Otvoreno je novo savjetovanje: Više informacija o savjetovanju je moguće pronaći na poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Opis savjetovanja: Predmet Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa a s ciljem pružanja stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.3.2018.

X
Secured By miniOrange