Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća

Otvoren je poziv za dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. s ciljem povećanja sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te poticanje izvoza.

Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznos potpore: Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 kn, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinog poduzenika 1.000.000,00 kn
Prijavitelji: Mali, srednji i mikro poduzetnici
Tema/sektor: Malo i srednje poduzetništvo

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“. Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

X
Secured By miniOrange