IZDVOJENI EEN POZIVI ZA SURADNJU

  • - Traže se proizvođači, distributeri električne energije i tehnologijski centri radi smanjenja troškova fotonaponske energije
  • - Traži se istraživačaka institucija ili sveučilište za sudjelovanje na prijedlogu za zamjenu inzulina s novim lijekovima s metalnim ionima koji pokazuju inzulin mimatičku aktivnost
  • - iDecide
  • - Traži se znanstveni partner specijaliziran u analizi dnevnog korištenja protočne citometrije radi kvalifikacije živih spermija kod životinja
  • - Traže se tehnički partneri radi daljnjeg razvoja inovativnog detektora za curenje vode

Traže se proizvođači, distributeri električne energije i tehnologijski centri radi smanjenja troškova fotonaponske energije

Španjolski MSP želi podnijeti prijedlog za projekt smanjenja troškova fotonaponske energije. Cilj projekta je smanjenje jednostavnog povratnog perioda za fotonaponske sustave i povećanje njihovog životnog vijeka. Traže se koordinatori i partneri za projekt s naglaskom na distributere električne energije, inženjerske tvrtke, tehnologijske centre i javna tijela.

Traži se istraživačaka institucija ili sveučilište za sudjelovanje na prijedlogu za zamjenu inzulina s novim lijekovima s metalnim ionima koji pokazuju inzulin mimatičku aktivnost

Laboratorij anorganske kemije grčkog Sveučilišta, koji se bavi inzulin mimatičkom aktivnošću, traži partnere za podnošenje prijedloga za shvaćanje molekularnih mehanizama novih lijekova s metalnim ionima koji pokazuju inzulin mimatičku aktivnost. Traže se istraživačke institucije ili sveučilišta koji su stručni u metaboličkim sindromima kako bi se podnio prijedlog za projekt novih terapija za kronične bolesti.

iDecide

Indijska startup tvrtka razvija mobilnu aplikaciju iz područja zdravstva sa 25 modula koji uključuju upravljanje kliničkim zapisima i edukaciju pacijenata. Tvrtka traži partnere za zajedničko ulaganje, istraživački ugovor o suradnji ili ugovor o pružanju usluga radi razvoja edukacijskog materijala, softvera, senzora, mobilnih aplikacija za Android, Windows i drugim sustavima te marketinga. Aplikacija povećava i pospješuje interakciju između pacijenata i pružatelja usluga pacijentima.

Traži se znanstveni partner specijaliziran u analizi dnevnog korištenja protočne citometrije radi kvalifikacije živih spermija kod životinja

Kako bi se povećalo znanje o fiziologiji stanica kod sisavaca, francuska tvrtka specijalizirana za umjetnu oplodnju traži dugoročne partnere sa velikom znanstvenom i tehničkom stručnošću u analizi protočne citometrije radi zajedničkog proučavanja fizioloških kriterija kod životinjskih spermija. Cilj je identifikacija novih kriterija kvalificiranja životinjskih spermi radi utvrđivanja točnijeg kapaciteta oplodnje. Traži se tehnička suradnja i prijenos povjerljivog znanja i iskustva (Secret Know-How).

Traže se tehnički partneri radi daljnjeg razvoja inovativnog detektora za curenje vode

Britanski MSP želi suradnju na daljnjem razvoju detektora za curenje vode. Razvijeni prototip sadrži traku koja detektira vodu i šalje električni signal komponenti sa zvučnim upozorenjem te emitira zvuk upozorenja sličan zvuku požarnog alarma. To upozorava korisnika da je došlo do curenja koje zahtijeva neposrednu pažnju. MSP traži partnere za tehničku suradnju u svrhu daljnjih testiranja i razvoja izgleda proizvoda i izradu aplikacija za pametne mobitele.

 

Ukoliko ste zainteresirani za suradnju s nekom od tvrtki koje su u potrazi za potencijalnim partnerima, kontaktirajte nas kako bi Vam omogućili da Vaš iskaz interesa bude direktno upućen tvrtkama koje su zainteresirane za suradnju.

X
Secured By miniOrange