IZDVOJENI NATJEČAJI

- Dodjela potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini - Dodjela potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini - Dodjela potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini - Dodjela potpora za savjetovanje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini - Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Dodjela potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Prijavitelji: poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te subjekti malog gospodarstva

Iznos potpore: Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova

Trajanje natječaja: Od 18.5.2018. do 31.10.2018. godine (ili do iskorištenja sredstava)

Opravdani troškovi: Najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije, troškovi predavača, troškovi izrade, pripreme i tiskanja publikacija, troškovi izrade i nadogradnje web stranica, usluge medija

Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti se dodjeljuje za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja te učenika i studenata, a osobito za:

 • – pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
 • – izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
 • – organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika.

 

Dodjela potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora

Iznos potpore: Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova ulaganja

Trajanje natječaja: Od 18.5.2018. do 31.10.2018. godine (ili do iskorištenja sredstava)

Opravdani troškovi: Istraživanje i razvoj novih tehnologija, razvojno istraživanje za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unaprjeđenje poslovnih procesa, ulaganje u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga, zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom, ulaganje u probnu proizvodnju, stručno osposobljavanje i obrazovanje, istraživanje tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostale marketinške aktivnosti.

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

 • – razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
 • – razvoj prototipova i novih proizvoda,
 • – zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
 • – komercijalizaciju inovacija,
 • – stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • – marketinške aktivnosti.

 

Dodjela potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe

Iznos potpore: Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova

Trajanje natječaja: Od 18.5.2018. do 31.10.2018. godine (ili do iskorištenja sredstava)

Opravdani troškovi: Troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, vanjskih suradnika, uvrštenja u sajamski katalog, izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

 • – na sajmovima i izložbama,
 • – na znanstveno-stručnim skupovima,
 • – na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

 

Dodjela potpora za savjetovanje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Prijavitelji: Poduzetničke potporne institucije

Iznos potpore: Potpora za savjetovanje iznosi do 50% opravdanih troškova

Trajanje natječaja: Od 18.5.2018. do 31.10.2018. godine (ili do iskorištenja sredstava)

Opravdani troškovi: Troškovi rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost, troškovi vanjskih suradnika

Potpora za savjetovanje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za:

 • – stručne savjetodavne usluge postojećim i potencijalnim poduzetnicima,
 • – mentorske usluge poduzetnicima početnicima,
 • – savjetodavne usluge korisnicima poduzetničkih inkubatora.

 

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Prijavitelji: Javna znanstvena organizacija

Iznos potpore: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 kn, a najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 kn

Trajanje natječaja: Od 03.05.2018. do 27.07.2018. godine

Potpore za projekte istraživanja i razvoja: Industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, inovacije za MSP-ove

Svrha poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • – izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama  s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a,
 • – zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta,
 • – diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.),
 • – analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta,
 • – aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr., iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.),
 • – upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.),
 • – aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.),
 • – aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela,
 • – aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta,
 • – revizija projekta – obavezna aktivnost.

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJU

TERA Tehnopolis nudi potencijalnim prijaviteljima asistenciju u pripremi i provedbi projekata. Usluge koje TERA pruža se odnose na savjetodavne usluge, pripremu natječajne dokumentacije, upravljanje projektom te komercijalizaciju projekta i plasiranje proizvoda na tržište EU uz pomoć Europske poduzetničke mreže.

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek.

X
Secured By miniOrange