IZDVOJENI NATJEČAJI

- WWW vaučeri za MSP-ove - Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - Znakovi kvalitete

WWW vaučeri za MSP-ove

Prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos potpore: Najniži iznos potpore, odnosno najniža vrijednost vaučera koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000,00 kuna, a najviša vrijednost vaučera je 100.000,00 kuna. Intenzitet potpore ovisi o mjestu registracije pojedinog prijavitelja te se kreće od 70% do 85% prihvatljivih troškova

Područje: Malo i srednje poduzetništvo

Trajanje natječaja: Od 13.8.2018. do 29.6.2020. godine

Svrha Poziva je jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova

Područje: Malo i srednje poduzetništvo

Trajanje natječaja: Od 21.8.2018. do 29.6.2020. godine

Svrha Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije te podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Pozivom će se doprinijeti rješavanju identificiranih slabosti MSP-ova vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

 

Znakovi kvalitete

Prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 4.000,00 kuna, a najviši iznos je 75.000,00 kuna, pri čemu maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%

Područje: Malo i srednje poduzetništvo

Trajanje natječaja: Od 10.9.2018. do 29.6.2020. godine

Svrha Poziva je primjena znakova kvalitete koji će doprinijeti povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i, posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Predmet Poziva je doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima će se putem vaučera sufinancirati projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Tradicijski obrti” i „Umjetnički obrti”.  Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:  Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore.

 

X
Secured By miniOrange