IZDVOJENI NATJEČAJI

- JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. - POT-OS-2021 - JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. za poduzetnike iz IT sektora – POT-OS-2021-IT - JAVNI POZIV za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini #natječaji #GradOsijek #OBŽ #poduzetnici #fizičkeosobe #financiranje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021.– POT-OS-2021

Prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstvo.

Raspoloživa sredstva: Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu iznose 2.890.000,00 kn. Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalan iznos potpore ne veći od 45.000,00 kn.

Trajanje natječaja: Od 1. do 31. ožujka 2021. godine

Mjere za dodjelu potpora:

 1. Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika,
 2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme,
 3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR,
 4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima,
 5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
 6. Potpore za izlaganje na sajmovima i odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj,
 7. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika,
 8. Potpore za digitalizaciju poslovanja.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva  na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. za poduzetnike iz IT sektora – POT-OS-2021-IT

Prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstvo, a čija je glavna djelatnost prema NKD 2007. klasifikaciji registrirana za:

[list type=”icon-arrow”]
 • 26.11 Proizvodnju elektroničkih komponenata,
 • 26.12 Proizvodnju punih elektroničkih ploča,
 • 26.20 Proizvodnju računala i periferne opreme,
 • 26.30 Proizvodnju komunikacijske opreme,
 • 58.21 Izdavanja računalnih igara,
 • 58.29 Izdavanje ostalog softvera,
 • 62.01 Računalno programiranje,
 • 62.02 Savjetovanje u vezi s računalima,
 • 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom,
 • 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima,
 • 63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima,
 • 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima.
[/list]

Raspoloživa sredstva: Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu iznose 1.500.000,00 kn. Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalan iznos potpore ne veći od 45.000,00 kn.

Trajanje natječaja: Od 1. do 31. ožujka 2021. godine

Mjere za dodjelu potpora:

 1. Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika,
 2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme,
 3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR,
 4. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
 5. Potpore za izlaganje na sajmovima i odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj,
 6. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika,
 7. Potpore za digitalizaciju poslovanja.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva  na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

Raspoloživa sredstva: Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kn za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 25.000,00 kn za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i turizmu.

Namjena potpore: Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

[list type=”icon-arrow”]
 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
 • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.
[/list]

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2021. godini.

 

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

X
Secured By miniOrange