IZDVOJENI POZIVI ZA ISKAZIVANJE INTERESA

- ERASMUS+: Povelja za mobilnost na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – VET Mobility Charter (EAC/A05/2014) - Obzor 2020: Zajednice društvenih inovacije (H2020-INSO-2015) - Obzor 2020: Inovativne sheme za otvorene inovacije i znanost 2.0 (INSO-4-2015) - Obzor 2020: Marie Sklodowska - Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija – RISE ( H2020-MSCA-RISE-2015) - Obzor 2020: Brzim putem do inovacije – pilot (FTIPilot-1-2015) - Obzor 2020: Inovativne nabave – pilot na području znanstvene instrumentacije (H2020-INFRASUPP-2015-2)

ERASMUS+: Povelja za mobilnost na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – VET Mobility Charter (EAC/A05/2014)

Tema/sektor: demokratizacija i dobro upravljanje, obrazovanje, prekogranična suradnja
Trajanje natječaja: 22.12.2014. do 14.05.2015.
Prijavitelji: tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, udruge poslodavaca, sindikati, instituti, fakulteti, osnovne škole, srednje škole

Natječaj je namijenjen poticanju organizacija koje imaju dokazani učinak u kvalitetnom organiziranju učenika i nastavnika u daljnjem razvoju Europske strategije internacionalizacije. Nastoji unaprijediti sustav učenja država članica programa ERASMUS+ provođenjem visoko kvalitetnih aktivnosti poput razvoja međunarodnih pristupa, umrežavanja sa organizacijama u drugim državama, promoviranja učenja stranih jezika te širenja opsega aktivnosti izvan samog programa. Stjecanjem povelje bit će olakšan i pojednostaljen postupak prijave mobilnosti nastavnika i učenika u 2016. godini.

Obzor 2020: Zajednice društvenih inovacije (H2020-INSO-2015)

Tema/sektor: informacijske i komunikacijske tehnologije, demokratizacija i dobro upravljanje, kultura, prekogranična suradnja, društvo i društvene znanosti
Trajanje natječaja: 10.12.2014. do 28.5.2015.
Prijavitelji: tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, instituti, fakulteti, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, poduzetnički inkubatori, klasteri

Cilj natječaja je potaknuti te podržati osnivanje zajednice društvenih inovacija sastavljene od istraživača, društvenih inovatora, krajnjih korisnika tj. građana te donositelja politika. Nužno je bolje povezati istraživanja i praksu, razviti zajedničke metode i koncepte u području istraživanja društvenih inovacija, pružiti zajednički prostor za prikupljanje dokaza te identificirati nova područja za društvene inovacije u različitim sektorima.

Obzor 2020: Inovativne sheme za otvorene inovacije i znanost 2.0 (INSO-4-2015)

Tema/sektor: informacijske i komunikacijske tehnologije, demokratizacija i dobro upravljanje, poduzetništvo, obrazovanje, društvo i društvene znanosti
Trajanje natječaja: 10.12.2014. do 28.5.2015.
Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, instituti, fakulteti, razvojne agencije, klasteri

Cilj natječaja je pomoći sveučilištima kako bi postali otvoreni inovacijski centri za njihovu regiju u suradnji s kompanijama omogućujući javnoj administraciji da potakne inovacije van i unutar javnog sektora.
Provedene aktivnosti trebale bi pomoći sveučilištima, kompanijama te javnim tijelima poboljšati njihove kapacitete za sudjelovanje u otvorenoj znanosti 2.0 i otvorenim inovacijama, uključujući digitalne platforme.
Prihvatljive aktivnosti su međusektoralna mobilnost, akademije – poslovni sektor/javni sektor zajednička kreacija znanja, inovativni liderski programi za javnu administraciju i istraživače.

Obzor 2020: Marie Sklodowska – Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija – RISE ( H2020-MSCA-RISE-2015)

Tema/sektor: mladi, obrazovanje
Trajanje natječaja: 6.1.2015. do 28.04.2015.
Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, instituti, fakulteti, razvojne agencije

RISE sheme će promovirati međunarodnu i intersektorsku suradnju putem razmjene istraživačko- inovacijskog osoblja te dijeljenje znanja i ideja od istraživanja do tržišta (i obrnuto) kako bi se unaprijedilo područje znanosti te podržao razvoj inovacija. RISE uključuje organizacije iz akademskih i ne-akademskih sektora (posebice mala i srednja poduzeća) te pruža podršku za razvoj partnerstava u obliku zajedničkih istraživačko-inovacijskih aktivnosti između sudionika.
Cilj je međunarodni transfer znanja te intersektorska mobilnost na temelju razmjene stručnjaka, istraživačko-inovacijskog osoblja sa ugrađenim povratnim mehanizmom.

Obzor 2020: Brzim putem do inovacije – pilot (FTIPilot-1-2015)

Tema/sektor: informacijske i komunikacijske tehnologije, energija, poduzetništvo, promet, društvo i društvene znanosti, svemir
Trajanje natječaja: 6.1.2015. do 1.12.2015.
Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, instituti, fakulteti, fizičke osobe, razvojne agencije, poduzetnički inkubatori, klasteri

Cilj natječaja je smanjiti potrebno vrijeme za prijelaz od ideje do tržišta te povećati sudjelovanje industrije, malog i srednjeg poduzetništva te kandidata početnika (startup-a) u programu Obzor 2020. Nastoji ubrzati proces komercijalizacije pružajući široki raspon mogućnosti za financiranje projektnih ideja koristeći pritom bootom-up pristup. To bi posljedično trebalo stimulirati investicije privatnog sektora, promovirati istraživanje i inovacije s ciljem stvaranja dodatnih vrijednosti te ubrzati razvoj inovativnih proizvoda, procesa i usluga.
Ciljna kategorija su relativno zrele nove tehnologije, koncepti, procesi te poslovni modeli kojima je potreban posljednji razvojni korak kako bi postigli širu implementaciju na tržištu.

Obzor 2020: Inovativne nabave – pilot na području znanstvene instrumentacije (H2020-INFRASUPP-2015-2)

Tema/sektor: poduzetništvo, obrazovanje
Trajanje natječaja: 10.12.2014. do 21.04.2015.
Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, instituti, fakulteti, klasteri

Cilj natječaja je podržati inovativne kapacitete istraživačke infrastrukture stimulirajući partnerstvo između industrije te istraživanja i inovacija kako bi se razvili kapaciteti EU industrijska ponuda na području visoko-tehnološke znanstvene instrumentacije.
Na natječaj se mogu prijaviti sljedeći tipovi projektnih prijedloga:
[list]

  • studije izvodljivosti,
  • pretkomercijalna nabava na području znanstvene instrumentacije (PCP),
  • javna nabava inovativnih znanstvenih instrumenata (PPI).
[/list] Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje ili više informacija o poslovnim susretima kontaktirajte nas.

X
Secured By miniOrange