IZDVOJENI POZIVI ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Pilot projekt podupiranja mreže mladih kreativnih poduzetnika: EU i treće zemlje (EAC/S11/2015)

Tema/sektor: Poduzetništvo
Rok za podnošenje prijava: 15.9.2015.
Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, instituti, fakulteti
Iznos potpore: 800.000,00 eura

Cilj ovog pilot-projekta je stvaranje platforme koja će okupiti postojeće mreže mladih poduzetnika koji su aktivni u kulturnim i kreativnim sektorima u Europskoj uniji i trećim zemljama te omogućiti stvaranje novih.

Prihvatljive aktivnosti su identifikacija i odabir prihvatljivih mreža mladih kreativnih poduzetnika u trećim zemljama EU-a; razvoj (virtualne) platforme i njegovih usluga; organizacija događanja, konferencija, seminara u Bruxellesu i na drugim lokacijama; promidžba i vidljivost projekta; te održivost projekta i aktivnosti usmjerene na pružanje održivih aktivnosti umrežavanja, razmjene dobre prakse.

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie – Individualne globalne stipendije (Individual Fellowship)

Tema/sektor: Obrazovanje, znanost i tehnologija
Rok za podnošenje prijava: 10.9.2015.
Prijavitelji: instituti, fakulteti, fizičke osobe
Iznos potpore: 215.000.000 eura
Opći cilj natječaja je dodjelom pojedinačnih stipendija povećati kreativne i inovativne potencijale iskusnih istraživača koji žele diversificirati svoje individualne kompetencije u smislu stjecanja vještina kroz stručno usavršavanje, međunarodno i međusektorske mobilnosti.

Specifični cilj natječaja odnosi se na potporu koja je predviđena za pojedinačne, trans-nacionalne stipendije koje se dodjeljuju najboljim i najperspektivnijim istraživačima za zapošljavanje u zemljama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, na temelju zajedničkog zahtjeva od strane istraživača i voditelja organizacije iz akademskog ili ne-akademskog sektora.

Stipendije se odnose ili na „European Fellowships“ ili „Global Fellowships“. Ovim natječajem obuhvaćene su globalne stipendije koje se odnose na premještaj u treće zemlje uz obvezni 12 mjeseci povratni period kod europskog domaćina. Istraživač mora poštovati pravila mobilnosti u zemlji u kojoj se „Global Fellowship“ premještaj zbiva.

X
Secured By miniOrange