IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

Otvaranje natječaja: 22.5.2018.

Rok za prijavu: 28.12.2018.

Prijavitelji: Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici

Područje: Poduzetništvo

Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kn (minimalni iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kn, a maksimalni iznos je 15.000.000,00 kn)

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ će se sufinancirati ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti će se omogućiti razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Vrste potpora:

  1. Regionalne potpore,
  2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova,
  3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,
  4. Potpore za usavršavanje,
  5. Potpore male vrijednosti (de minimis).

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 22. svibnja 2018. godine. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.15. Kako je bilo ranije najavljeno, radi se o novom Pozivu, otvorenom nakon otkazivanja prethodnog Poziva referentne oznake KK.03.2.1.10. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom predaje/dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Projektni prijedlozi po ovom Pozivu podnose i predaju se na sljedeći način i u sljedećim rokovima:

  • Unos podataka putem sustava eFondovi: od 22. svibnja 2018.;
  • Podnošenje projektne dokumentacije putem sustava eFondovi: od 23. svibnja.2018. u 10:00 sati;
  • Predaja projektnih prijedloga – predaja Obrasca za prijavu isključivo putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom: od 5. lipnja 2018. u 10:00 sati.

 

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJU

TERA Tehnopolis nudi potencijalnim prijaviteljima asistenciju u pripremi i provedbi projekata. Usluge koje TERA pruža se odnose na savjetodavne usluge, pripremu natječajne dokumentacije, upravljanje projektom te kom ercijalizaciju projekta i plasiranje proizvoda na tržište EU uz pomoć Europske poduzetničke mreže.

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek.

X
Secured By miniOrange