Jači regionalni ekosustavi uz EMPOWEREDbyNEIA

Europska politika inovacija obuhvaća razne inicijative, strategije, alate i investicije, od kojih se svaka suočava s jedinstvenim izazovima i prilikama. Međutim, regionalne razlike i slaba povezanost europskih ekosustava naglašavaju potrebu za boljom sinergijom i dosljednom politikom.

Potrebno je stvoriti dinamičnije, inkluzivnije i međusobno povezane inovacijske ekosustave. Zato Novi europski program za inovacije (NEIA) koordinira i usklađuje različite politike kako bi se ubrzao razvoj i rast inovacija diljem Europe.

Cilj projekta EMPOWEREDbyNEIA je olakšati suradnju i međusobno povezivanje različitih europskih inovacijskih ekosustava kroz zajedničku izradu dugoročnih akcijskih planova. Naglasak je na poboljšanju suradnje između ključnih dionika uspostavom uključivog procesa uzajamnog učenja na

 

regionalnoj i nacionalnoj razini. Također su predviđeni zajednički alati i resursi za pomoć u razvoju inovacija.

Ključni ciljevi projekta su:

  • stvoriti robusnu bazu podataka kao osnovu za dijalog o trenutnoj situaciji regionalnih ekosustava
  • detaljno analizirati povezanost regionalnih ekosustava i razumjeti isprepletenost između operativne podrške inovacijama i kreiranja regionalne politike
  • konkretizirati, postaviti i prikazati zajedničke akcijske planove i raspodjelu aktivnosti izvan projekta
  • definirati strategiju uključujući komunikacijsko središte za širi angažman u drugim europskim regijama

Projekt predstavlja poziv na akciju za izgradnju jačih regionalnih inovacijskih ekosustava kroz suradnju znanstvene zajednice, inovatora, razvojnih agencija, inkubatora, akceleratora, malih i srednjih poduzeća, posebice start-upova te industrije. Projekt provodi konzorcij stručnih partnera, a TERA Tehnopolis ponosni je partner projekta za Hrvatsku. Ostali partneri su INNOVA iz Italije, Accent iz Austrije, MARR iz Poljske, Venture Booster iz Rumunjske, RAPIV iz Bugarske i Beamline Accelerator iz Estonije.

Ovaj je projekt financiran iz programa Horizon Europe za koordinaciju i potporu pod brojem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 101134912.

X
Secured By miniOrange