Javni poziv za procjenu i unapređenje poslovanja

Uspješna ste tvrtka i želite svoje poslovanje ubaciti u veću brzinu – značajno povećati prihode, povećati udio na tržištu ili osvojiti nova tržišta? Vjerujete da vaši proizvodi i usluge imaju potencijala za rast, izvoz, ali nikako da napravite korak u pravom smjeru?
Osigurajte cjelovitu procjenu poslovanja vlastitog poduzeća i otkrijte mogućnosti daljnjeg rasta, razvoja i širenja na nova tržišta

TERA Tehnopolis u sklopu projekta Europska poduzetnička mreža provodi aktivnost unapređenja poslovanja poduzeća s potencijalom za rast „Support young innovative companies scaling-up their activities in the Single Market“. Radi se o besplatnom programu edukacije, savjetovanja i podrške namijenjenog ambicioznim malim i srednjim poduzećima bez obzira na djelatnost, koja imaju proizvod ili uslugu s potencijalom rasta na domaćem i međunarodnom tržištu te raspolažu s dovoljno ljudi i vremena za provedbu programa. Cilj programa je ubrzavanje rasta poslovanja, internacionalizacija poslovanja i postizanje veće profitabilnosti poduzeća.

Jedanaest poduzeća koja budu odabrana za sudjelovanje u prvoj fazi programa dobit će priliku provesti dubinsku analizu postojećeg poslovanja i identificiranje prilika za unapređenje i rast poslovanja.

Tri poduzeća s najvećim potencijalom rasta će biti odabrana za podršku u rastu i unapređenju poslovanja te će dobiti:
[list type=”icon-arrow”]

 • prilagođene edukacije iz poduzetničkih vještina
 • jasnu strategiju rasta i razvoja poslovanja
 • savjetovanje i podršku kod provedbe strategije
 • pripremu za pristup izvorima financiranja rasta (banke, privatni investitori, javni fondovi).
[/list]

Prihvatljivi prijavitelji

Program je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja:
[list type=”icon-arrow”]

 • imaju jasan poslovni plan, prisutnost na nacionalnom tržištu, stabilno upravljanje i novčani tok
 • imaju dokazani interes tržišta za njihova inovativna rješenja i velike ambicije širenja i rasta na inozemna tržišta
 • žele širenje poslovanja kroz dodatnu komercijalizaciju postojećih proizvoda/usluga ili njihovo inoviranje
 • imaju potencijal za prikupljanje i raspolaganje kreditnim financijskim sredstvima, garancijama, financijskim sredstvima iz rizičnog kapitala ili iz drugih financijskih izvora
[/list]

Kako?

Program je podijeljen u nekoliko aktivnosti:

1. Procjena poslovanja poduzeća
Veći broj poduzeća s potencijalom rasta (11) proći će kroz postupak procjene poslovanja na kraju kojega će dobiti izvještaj u kojem će biti identificirana područja s potencijalom rasta, glavne prepreke daljnjem rastu (ukoliko postoje) te obrazloženi prijedlozi za unapređenje poslovanja.

Za procjenu trenutnog poslovanja poduzeća i mogućnosti daljnjeg rasta koristit će se:
[list type=”icon-arrow”]

 • Dubinska analiza poslovnog modela
 • Osnovna analiza financijskog poslovanja poduzeća
 • Analiza elemenata poslovanja poduzeća: portfelj proizvoda/usluga, tržišna prisutnost, marketinške aktivnosti, tehnološki resursi i procesi, organizacija poslovanja, konkurencija, kupci i dobavljači.
[/list]

2. Edukacije iz poduzetničkih vještina
Na temelju provedene procjene, identificirat će se 3 poduzeća s najvećim potencijalom za daljnji rast, razvoj i internacionalizaciju poslovanja s kojima će poslovni savjetnici raditi tijekom narednih 12 mjeseci. Odabrana poduzeća sudjelovat će na edukacijama koje će biti usmjerene na stjecanje ključnih poduzetničkih vještina:
[list type=”icon-arrow”]

 • Menadžerske i upravljačke vještine: rast i razvoj, organizacijske promjene, motivacija, prezentacijske vještine…
 • Vještine potrebne za snalaženje na novim tržištima: pregovaračke vještine, analiza tržišta, multikulturalna komunikacija, strategija određivanja cijena,..
[/list]

3. Specijalizirano poslovno savjetovanje
Poslovni savjetnici će izraditi akcijski plan savjetodavnih aktivnosti na temelju:
[list type=”icon-arrow”]

 • Analize kompetitivnih prednosti poduzeća i dodatne vrijednosti njihovih proizvoda/usluga sa stajališta kupaca
 • Dubinske analize financijskih kapaciteta poduzeća
 • Analize organizacijske strukture poduzeća
 • Analize R&D aktivnosti
 • Analize proizvodnog procesa
 • Analize sukladnosti proizvoda/usluga u skladu sa EU propisima i standardima
[/list]

Akcijski plan će definirati ciljana tržišta, preporuke za razvoj novih/inovativnih/proizvoda/usluga, planiranje i pripremu za pristup novim izvorima financiranja, prilagodbu menadžmenta i organizacijske strukture poduzeća, potreba i načina kako ostvariti poslovnu, tehnološku, R&D suradnju s drugim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim centrima, preporuke za unapređenje proizvodnog procesa i razvoja novih kanala distribucije, udovoljavanja EU propisima i standardima itd.

Provedba akcijskog plana trajat će do 12 mjeseci, ovisno o aktivnostima koje se moraju provesti, kako bi poduzeće uspješno internacionaliziralo svoje poslovanje. Uključivati će pojedinačne konzultacije te samostalan rad uprave/vlasnika poduzeća uz podršku poslovnih savjetnika.

Način prijave
Za sudjelovanje u procjeni poslovanja poduzeća potrebno se prijaviti putem obrasca OVDJE. Prijave su otvorene od trenutka objave ovog javnog poziva.

Prvi rok za prijavu je 01.10.2017. U slučaju preostalih mjesta, drugi rok za prijavu je 01.12.2017.

Poduzeće se samom prijavom obvezuje da će aktivno sudjelovati u svim aktivnostima predviđenim programom.

Način odabira

Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i odabrat će se prvih 11 najbolje ocijenjenih poduzeća koja će sudjelovati u postupku procjene. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila.

Kriteriji za odabir su:
[list type=”icon-arrow”]

 • Stabilnost upravljačkog tima
 • Kapacitet prijavitelja (kompetentnost i stručnost prijavitelja i financijski kapacitet)
 • Dokazani tržišni potencijal
 • Zrelost poduzeća za internacionalizaciju
 • Inovativnost projekta
[/list]

Kontakt:

TERA Tehnopolis d.o.o.
Trg Ludevita Gaja 6, 31000 Osijek
Tel: + 385 31 251 000
Fax: + 385 31 251 005
E-mail: ured[at]tera[.]hr

X
Secured By miniOrange