MALA ABECEDA TRANSFERA TEHNOLOGIJE

H2020 – Uređivanje prava intelektualnog vlasništva u konzorciju i komercijalizacija rezultata istraživanja Pitanje prava intelektualnog vlasništva u istraživačkim konzorcijima programa H2020 je izuzetno složeno. Mnogi partneri u konzorcij donose značajno zaštićeno i nezaštićeno intelektualno vlasništvo. Ono se tijekom trajanja projekta može značajno razviti i zato je od presudne važnosti ugovorno urediti međusobna prava i obveze svih partnera u konzorciju. Kao izvrsna polazna točka za to može poslužiti predložak „DESCA Agreement“, no ona se u pravilu mora podešavati specifičnostima svakog konzorcija.

H2020 – Uređivanje prava intelektualnog vlasništva u konzorciju i komercijalizacija rezultata istraživanja

Pitanje prava intelektualnog vlasništva u istraživačkim konzorcijima programa H2020 je izuzetno složeno. Mnogi partneri u konzorcij donose značajno zaštićeno i nezaštićeno intelektualno vlasništvo. Ono se tijekom trajanja projekta može značajno razviti i zato je od presudne važnosti ugovorno urediti međusobna prava i obveze svih partnera u konzorciju. Kao izvrsna polazna točka za to može poslužiti predložak „DESCA Agreement“, no ona se u pravilu mora podešavati specifičnostima svakog konzorcija.

Po završetku projekta moguća je komercijalizacija rezultata istraživanja za koju mogu, ali ne moraju biti zainteresirani svi partneri u konzorciju. Obzirom da se u komercijalizaciji na međunarodnoj razini susrećemo s različitim pravnim, poreznim, sociološkim razlikama, koje nije uvijek lako riješiti, EU je Regulativom (EEC) No 2137/85 ustanovila posebnu vrstu organizacijske forme koja ima status pravne osobe: Europsku Ekonomsku Interesnu Grupu (engl. European Economic Interest Grouping), skraćeno EEIG. U praksi to znači sljedeće: partneri u konzorciju osnivaju EEIG koja preuzima poslove upravljanja intelektualnim vlasništvom i komercijalizacije rezultata istraživanja. Svrha EEIG nije stvaranje profita za sebe, već za svoje članice. Za osnivanje EEIG nužno je sudjelovanje najmanje dvije članice iz dvije zemlje članice EU.

Za pomoć u reguliranje prava i obveza u H2020 konzorcijima prilagodbom DESCA predloška i eventualno sudjelovanje u osnivanju Europskih Ekonomskih Interesnih Grupa, istraživači Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku se mogu obratiti u TERA TEHNOPOLIS, regionalni ured za transfer tehnologije.

X
Secured By miniOrange