MALA ŠKOLA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Nova EU Direktiva (790/2019 od 17. travnja 2019. godine) o autorskim i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu ima za cilj uklanjanje digitalnih barijera među državama članicama, proširenje opsega upotrebe materijala u obrazovne, istraživačke i kulturne svrhe, kao i poboljšanje uvjeta na tržištu digitalnih autorskih prava. Nova Direktiva uvodi sljedeće izmjene relevantne za aktivnosti Sveučilišta:

  1. Iznimka za pretraživanje teksta i podataka (engl. Text and data mining exception),
  2. Iznimka za uporabu autorskih djela u digitalnim prekograničnim nastavnim aktivnostima (engl. Use of works in digital cross-border teaching activities),
  3. Iznimka za očuvanje kulturne baštine (engl. Preservation of cultural heritage).

Za Sveučilište je iznimka pod b) posebno važna. U praksi ona se realizira pod sljedećim uvjetima:

  • Uporaba u svrhu ilustracije – Direktiva ne ograničava opseg i prirodu korištenja autorskih djela, no to ne mora biti slučaj s nacionalnom legislativom. Stoga, opseg iznimke treba pažljivo tumačiti zajedno s već postojećim propisima na nacionalnoj razini.
  • Samo za nastavne aktivnosti i aktivnosti učenja koje provode obrazovne ustanove u svojim prostorijama ili putem sigurnog elektroničkog okruženja – To sigurno elektroničko okruženje treba razumjeti kao digitalno okruženje u koje su upisani samo nastavnici i studenti programa, putem sigurnog identifikacijskog sustava koji zahtijeva lozinku provjere autentičnosti (npr. Merlin).
  • Samo za nekomercijalnu uporabu.

OPREZ! Ove iznimke su dopuštene samo u onoj mjeri koja je potrebna za postizanje svrhe relevantnih aktivnosti. Koncept ne može biti precizno definiran i u svakom slučaju će zahtijevati procjenu od slučaja do slučaja, uz istovremenu usklađenost s nizom zahtjeva.

 

X
Secured By miniOrange