MALA ŠKOLA TRANSFERA TEHNOLOGIJE

Patentiranje izuma povezanih sa softverskim rješenjima - Trebate li stvarno patent za izum koji je povezan sa softverskim rješenjem? - Što želite zaštititi od konkurencije? - Je li Vašu inovaciju moguće patentirati? - Potrebno li je zaštititi inovaciju u inozemstvu? - Konzultirajte se sa stručnjacima u području intelektualnog vlasništva koji su upoznati sa relevantnim nacionalnim zakonima i praksom.

Patentiranje izuma povezanih sa softverskim rješenjima

Savjet 1: Trebate li stvarno patent za izum koji je povezan sa softverskim rješenjem?

U mnogim zemljama, računalni programi, bilo u „source“ ili „object“ kodu, zaštićeni su autorskim pravima. Glavna prednost zaštite autorskih prava leži u njihovoj jednostavnosti. Međunarodna zaštita autorskih prava je automatska – počinje čim je rad stvoren. Vlasnik autorskih prava uživa relativno dugo razdoblje zaštite koje u pravilu traje za života autora i 50 ili, u nekim zemljama, 70 godina nakon autorove smrti. S druge strane, rok trajanja patenta je u pravilu 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta, a to znači da ga tehnološki konstruktor ima pravo koristiti određen broj godina, u zamjenu za razotkrivanje javnosti načina njegove upotrebe.

Zašto onda mnogi autori pokušavaju patentirati svoje izume koje su povezani sa softverskim rješenjem? Odgovor je višestruk. No, jedan od najjačih razloga je da se zaštita autorskih prava odnosi samo na izrazima, a ne idejama, postupcima, metodama rada ili matematičkim konceptima. Iako autorsko pravo štiti izvorni kod računalnih programa, ono ne štiti ideju računalnog programa, koja često ima znatnu komercijalnu vrijednost.

Međutim, zbog složenosti zahtjeva za priznanje patenta, troškovi pribavljanja i primjene patenta mogu biti izrazito skupi. Ukoliko ne posjedujete dovoljno financijskih resursa, potrebno je dobro razmisliti je li je patentna zaštita ovakvog izuma najbolja.

Savjet 2: Što želite zaštititi od konkurencije?
Prepoznajte ključni dio Vaše inovacije.

Softver se može implementirati u računalo ili uređaj, kao što su uređaji u kućanstvu ili automobilu. No, često je takav softver stvoren, reproduciran i distribuiran u medijima (kao što je CD-ROM ili on-line mreža), koji su odvojeni od hardvera. Softver može pružiti tehničku funkcionalnost, kao što su kontroliranje stroja ili reguliranje sobne temperature. Može se koristiti za praćenje mrežnih sustava za komunikaciju ili pružiti sučelje između računala i čovjeka. Ili se može koristiti za obradu znanstvenih, financijskih, ekonomskih ili društvenih podataka kako bi se, npr., istražile nove znanstvene teorije ili tražio najveći mogući povrat na investiciju. Ovakva razmatranja mogu pomoći u procjeni mogućnosti za dobivanje patenta za određeni izum.

Savjet 3: Je li Vašu inovaciju moguće patentirati?
Ne mogu sve vrste inovacija koje su povezani sa softverskim rješenjem uživati patentnu zaštitu.

Da bi izum bio podoban za zaštitu patenta, mora zadovoljiti nekoliko kriterija. Najznačajniji kriteriji su:

  1. Izum mora biti industrijski primjenjiv,
  2. Izum mora biti nov ili sadržavati novost,
  3. Izum mora posjedovati inventivnu razinu,
  4. Pored toga, patentna prijava mora zadovoljiti određene normativne standarde.

Budući da se Zakon o patentu primjenjuje na izume u području tehnologije bez diskriminacije, da bi mogli biti patentirani, izumi koje su povezani sa softverskim rješenjem i izumi vezani uz poslovanje moraju biti u skladu s tim zahtjevima.

Savjet 4: Potrebno li je zaštititi inovaciju u inozemstvu?
Zahtjevi za patentiranje nisu uvijek isti u svim zemljama.

Ako želite zaštititi svoj izum u inozemstvu, u načelu, morate zatražiti patent u svakoj zemlji u kojoj ga želite patentirati, u skladu sa zakonodavstvom te zemlje. Patent koji je odobren u zemlji X, može se provoditi samo u zemlji X i nije moguće druge zaustaviti u korištenju Vašeg izuma u drugim zemljama gdje izum nije zaštićen. U nekim regijama, regionalni ured za patente, npr., Europski patentni ured, prihvaća regionalne patentne prijave ili daje patente koji imaju isti učinak kao i podnesene prijave u državama članicama te regije. Glavna poteškoća na koju možete naići pri prijavi patenta u inozemstvu je da se nacionalni/regionalni zakoni i praksa razlikuju od zemlje/regije do zemlje/regije.

Savjet 5: Konzultirajte se sa stručnjacima u području intelektualnog vlasništva koji su upoznati sa relevantnim nacionalnim zakonima i praksom.

Doći do dobrog izuma je jedna stvar, izraditi dobru prijavu patenta je nešto sasvim drugo. Vrlo je važno izraditi kvalitetnu patentnu prijavu od samog početka jer jednom kada je zahtjev podnesen, mogućnosti dopune su prilično ograničene. Konkretno, izrada zahtjeva u prijavi je od ključne važnosti, budući da zahtjevi definiraju predmet za koji podnositelj traži patentnu zaštitu. Nakon što su patentirana, isključiva prava stečena patentom mogu se provoditi samo u onom opsegu koji je prethodno definiran u zahtjevima. Iz tog razloga, ako niste dobro upoznati s tehnologijom i zakonima o intelektualnom vlasništvu, poželjno je potražiti stručnjaka iz područja intelektualnog vlasništva za izradu prijave patenta koja će zadovoljavati uvjete iz patentnih prava određene zemlje.
Više o ovome možete pročitati na sljedećim linkovima:
[list type=”icon-arrow”]

[/list]
X
Secured By miniOrange