MALA ŠKOLA TRANSFERA TEHNOLOGIJE

- Što je razotkrivanje izuma? - Kada treba razotkriti izum ili rezultat istraživanja? - Zašto je pravovremeno razotkrivanje izuma važno? - Koji su mogući načini zaštite intelektualnog vlasništva? - Kada pokrenuti postupak zaštite intelektualnog vlasništva?

Što je razotkrivanje izuma?

Razotkrivanje izuma je postupak u kojemu glavni istraživač izvješćuje sveučilište, istraživačku instituciju ili tvrtku o postojanju izuma ili rezultata istraživanja koji imaju kapacitet za komercijalizaciju. Ostvaruje se kroz pripremu i podnošenje povjerljivog dokumenta uredu za transfer tehnologije koji procjenjuje kapacitet komercijalizacije i definira strategiju zaštite intelektualnog vlasništva za navedeni izum ili rezultate istraživanja.

Kada treba razotkriti izum ili rezultat istraživanja?

Izum ili rezultat istraživanja treba razotkriti prije nego što su detalji izuma javno objavljeni, čak i ako objave sadrže samo dio cjelokupnog izuma. Ovo se odnosi na objavljivanje radova u znanstvenim časopisima, sudjelovanje na kongresima, objavljivanje diplomskih, magistarskih ili doktorskih radova, istupanja u medijima, sudjelovanju u javnim nastupima i sl.

Zašto je pravovremeno razotkrivanje izuma važno?

[list type=”icon-arrow”]
  • OBJAVLJIVANJE RADOVA PRIJE POKRETANJA PATENTNE ZAŠTITE ONEMOGUĆAVA NAKNADNO PATENTIRANJE I OTEŽAVA KOMERCIJALIZACIJU!
  • PATENTIRANJE NE OGRANIČAVA OBJAVLJIVANJE RADOVA KOJE SLIJEDI NAKON TOGA!
[/list]

Koji su mogući načini zaštite intelektualnog vlasništva?

Izum ili rezultate istraživanja je moguće zaštiti na više načina. U pravilu, to su patenti, zaštićeni dizajni, registrirani žigovi i topografije poluvodiča.

Kada pokrenuti postupak zaštite intelektualnog vlasništva?

Postupak zaštite izuma ili rezultata istraživanja treba pokrenuti u trenutku kad je razvoj potpuno dovršen i testiran. U protivnom, moguće je da su svojstva ili dijelovi dodani u posljednjoj fazi razvoja izostavljeni iz obuhvata zaštite. Opseg zaštite za predane prijave se ne može naknadno proširivati!
Postupak zaštite izuma ili rezultata istraživanja treba pokrenuti najkasnije prije početka prodaje proizvoda i/ili usluga na tržištu.

Važni argumenti za donošenje odluke o pokretanju zaštite intelektualnog vlasništva su odluke o pokretanju i planirani teritorijalni opseg zaštite, način podnošenja i troškovi zaštite intelektualnog vlasništva.

[list type=”icon-arrow”]
  • Za patentnu zaštitu koje se ostvaruje tzv. Pariškom rutom, prvi korak je podnošenje nacionalne prijave, nakon koje se u vremenu do 12 mjeseci zaštita može proširivati na dodatne teritorije.
  • Za patentnu zaštitu koja se ostvaruje tzv. PCT rutom, prvi korak je podnošenje PCT (međunarodne prijave), nakon koje se u vremenu do maksimalno 31 mjesec zaštita može spuštati na nacionalnu razinu u državama koje su odabrane za ostvarivanje patentne zaštite.
  • Sam početak zaštite može biti vrlo jeftin, no postupak koji uključuje značajnu međunarodnu zaštitu (npr. SAD, Kinu, Japan, Koreju i 10 država članica EU) vrlo lako može biti skuplji od 50.000,00 € i trajati duže od tri godine.
[/list]
X
Secured By miniOrange