Najava konferencija za 2021. godinu

Bugarska organizacija Science and Education Foundation u 2021. godini organizira različite znanstvene skupove. Skupovi će biti održani u Burgasu (Bugarska). Planirane konferencije su: „Agriculture and Food“, „Ecology and Safety“, „Materials, Methods and Technologies“, „Economy and Business“, „Education, Research and Development“ i „Language, Individual and Society“.

Bugarska organizacija Science and Education Foundation u 2021. godini organizira različite  znanstvene skupove. Skupovi će biti održani u Burgasu (Bugarska). Zbog neizvjesnosti oko  pandemije koronavirusa, sudionici konferencije će moći prilagoditi vrstu svoje prezentacije (usmeno, poster ili online) do 20 dana prije održavanja događaja.

Planirane konferencije:

[list type=”icon-arrow”]
 • Agriculture and Food: od 16. do 19. kolovoza 2021. godine:
  Riječ je o 9. međunarodnoj konferenciji poljoprivrede i hrane. Glavne teme vezane za poljoprivredu su: ekološka poljoprivreda, stočarstvo, uzgoj peradi, ribarstvo, ratarske kulture, staklenici i hortikultura, poljoprivredni strojevi, zaštita i gnojidba biljaka. Teme vezane za hranu su: tehnologije i sirovine za proizvodnju hrane, strojevi za preradu hrane, priprema i pakiranje hrane, sigurnost hrane, kontrola kvalitete sirovina i međunarodni certifikati.
 • Ecology and Safety: od 16. do 19. kolovoza 2021. godine:
  Riječ je o 30. međunarodnoj konferenciji ekologije i sigurnosti, a glavne teme su energija, klima, ekologija zraka, tla i vode te zdravlje i sigurnost.
 • Materials, Methods and Technologies: od 19. do 22. kolovoza 2021. godine:
  Riječ je o 23. međunarodnoj konferenciji o materijalima (staklo, guma plastika, tekstil, papir i napredna obrada materijala), metodama i tehnologijama.
 • Economy and Business: od 22. do 25. kolovoza 2021. godine:
  Riječ je o 20. međunarodnoj konferenciji ekonomije i poslovanja. Glavne teme konferencije su: rekonstrukcija svjetske ekonomije, ekonomska teorija i poslovna praksa te ekonomija znanja i ekonomija inovacija.
 • Education, Research and Development: od 25. do 28. kolovoza 2021. godine:
  Riječ je o 12. međunarodnoj konferenciji vezanoj za obrazovanje, istraživanje i razvoj. Glavne teme konferencije su: znanje i inovacije, e-učenje, visoko obrazovanje, pedagogija i znanstveno-istraživački centri.
 • Language, Individual and Society: od 25. do 28. kolovoza 2021. godine:
  Riječ je o 15. međunarodnoj konferenciji o jeziku, pojedincu i društvu. Neke od glavnih tema konferencije su: kultura i civilizacija, učenje jezika, lingvistika i psihologija.
[/list]

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na nekoj od navedenih konferencija, možete nas kontaktirati na adresu e-pošte ured[at]tera[.]hr.

X
Secured By miniOrange