Natječaj Europske komisije za poticanje kružne ekonomije

Rok za prijavu: slanje pisma potpore do 18. rujna 2017. godine putem aplikacije https://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/

Prijavitelji: (MSP) potporne organizacije, tijela regionalne samouprave te poduzeća koja proizvode održive proizvode i usluge u svrhu pronalaženja novih partnera ekspanzije na nova tržišta

Tema/sektor: poticanje kružne ekonomije u sektoru malog i srednjeg poduzetništva (MSP)

Europska komisija poziva poduzetnike pružatelje „cirkularnih“ rješenja (npr. eko inovacijski proizvodi, procesi, usluge, tehnologije, poslovni modeli, sheme i drugi instrumenti kojima se doprinosi razvoju kružne ekonomije) da se prijave na natječaj  za projekte koji potiču kružnu ekonomiju u sektoru malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u cilju dobivanja potpore u smislu povezivanja sa zainteresiranim partnerima i daljnjeg širenja tržišta njihovih poizvoda i usluga.

Sudjelovanjem u projektu MSP potporne organizacije, kao što su sektorska i industrijska udruženja, mreže, komore, udruge i agencije koje se bave poticanjem i podrškom MSP sektoru, dobivaju trening i edukaciju iz područja EU financijskih instrumenata koja financiraju „cirkularna“ rješenja (npr. Horizon 2020, Life), EU nefinancijskih instrumenta za promociju kružne ekonomije (npr. EU Ecolabel, sustav EMAS, EU sheme za verifikaciju okolišnih tehnologija, zelena javna nabava, indikatori za sektor graditeljstva) i ostalih “cirkularnih” poslovnih modela .

Za tijela lokalne uprave uključena u projekt predviđeno je savjetovanje iz područja efikasnosti resursa, eko inovacija i kružne ekonomije.

X
Secured By miniOrange