NATJEČAJI U NAJAVI ZA SVEUČILIŠTA, SASTAVNICE SVEUČILIŠTA I INOVATIVNE PODUZETNIKE KOJI S NJIMA SURAĐUJU

INOVACIJE U PODUZETNIŠTVU

Indikativni datum objave natječaja: 29. veljače 2016. godine
Iznos potpore: 9.950.943,00 EUR
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
Tema/sektor: Poduzetništvo
Područja financiranja: komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja (i onih koje provode mala i srednja poduzeća samostalno i onih koji su kupljeni na tržištu) kroz poslovnu aktivnost, transfer tehnologije inovativnog razvoja novih ili znatno poboljšanih postojećih proizvoda, usluga ili procesa, a koji mala i srednja poduzeća provode samostalno, stjecanje, provjere i obrane patenata i druge nematerijalne imovine, provedba prava intelektualnog vlasništva, angažiranje visokokvalificiranih stručnjaka iz istraživanja i znanosti, savjetodavne i druge potporne usluge za inovacije, uključujući i savjetovanja za mala i srednja poduzeća za zaštitu prava intelektualnog vlasništva i upravljanja.

ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE

Indikativni datum objave natječaja: 30. svibnja 2016. godine
Iznos potpore: 19.645.812,00 EUR
Prijavitelji: Instituti, fakulteti, ustanove
Tema/sektor: Mladi, zapošljavanje, znanost i tehnologija, ostalo
Područja financiranja: aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, primijenjena istraživanja:

  • a) industrijsko istraživanje,
  • b) eksperimentalni razvoj;

aktivnosti izobrazbe i mobilnosti istraživača, uključujući aktivnosti umrežavanja, zapošljavanje mladih istraživača za provedbu aktivnosti projekta, diseminacija rezultata IR projekta (publiciranja, simpoziji, prijenosi znanja i tehnologija), upravljanje intelektualnim vlasništvom.

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJIMA

TERA Tehnopolis nudi prijaviteljima na natječaje ˝Inovacije u poduzetništvu˝ i ˝Ulaganje u znanost i inovacije˝ asistenciju u provedbi projekata. Usluge koje TERA pruža se odnose na zastupanje i izradu strategije u području zaštite intelektualnog vlasništva, izradu prototipova te komercijalizaciju projekata i plasiranje proizvoda na tržište EU putem Europske poduzetničke mreže. Za dodatne informacije javite se na e-mail: ured[at]tera[.]hr, tel: 031/251-000 ili osobno na Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

X
Secured By miniOrange