Novo izdanje Fonda za MSP-ove

Fond za mala i srednja poduzeća (SME Fund) pokrenut je u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” EUIPO-a prošle godine, a osmišljen je kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV). Za sve upite vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva, kontaktirajte nas.

U tijeku je novo izdanje Fonda za MSP-ove kojeg na inicijativu Europske komisije i u 2022. g. provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zajedno sa nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica.

Fond za mala i srednja poduzeća (SME Fund) pokrenut je u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” EUIPO-a prošle godine, a osmišljen je kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Sredstva se mogu koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za usluge preddijagnostičke usluge povezane s Intelektualnim vlasništvom (IP Scan), troškove registracije žiga i industrijskog dizajna (Voucher 1) i zaštite patenta (Voucher 2).

U 2022. godini sredstva su povećana, no ograničena su i dostupna prema redoslijedu prijave.

Stoga vas pozivamo da svoje prijave uputite pravovremeno uzimajući u obzir navedeno.

Sve potrebne informacije kao i aplikacija za prijavu nalaze se na novoj, jednostavnoj aplikacijskoj stranici EUIPO-a.

Ovom prigodom podsjećamo i napominjemo da sukladno Uredbi o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, učenici i studenti do navršene 25. godine života plaćaju umanjenu naknadu u visini od 25% iznosa troškova utvrđenih ovom Uredbom za radnje u postupcima koje provodi Zavod za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva.

Više možete saznati na službenoj internetskoj stranici Zavoda.

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek ili putem naše kontakt forme.

X
Secured By miniOrange