Od sada pristupačnija zaštita intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj!

Bez administrativne naknade osnovna prijava jeftinija je za otprilike 100,00 kn. Ako prijavljujete elektroničkim putem, kvalificirani ste za popust od 20% za zaštitne znakove i 50% za patente. Sve u svemu, vaši bi troškovi IP-a mogli biti znatno niži. #zaštitaintelektualnogvlasništva

24. lipnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva, koji je stavio van snage Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, temeljem čega su ukinute upravne pristojbe za postupke pred Zavodom.

Administrativna naknada čini osnovnu prijavu jeftinijom za otprilike 100,00 kn. Ako prijavljujete elektroničkim putem, kvalificirani ste za popust od 20% za zaštitne znakove i 50% za patente. Sve u svemu, vaši bi troškovi IP-a mogli biti znatno niži.

X
Secured By miniOrange