ODRŽANE EDUKACIJE ZA PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE U OKVIRU PILOT PROJEKTA BOND

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) od 6. do 10. svibnja 2019. godine, u Sv. Martinu na Muri, održala je petodnevnu edukaciju za poduzetničke potporne institucije u sklopu pilot projekta BOND – Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Riječ je o edukaciji za  standardizaciju pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika kojom HAMAG-BICRO želi osigurati da svi članovi Mreže na strukturiran način pružaju uslugu savjetovanja poduzetnika početnika.

„HAMAG-BICRO pokrenuo je projekt Mreže BOND s ciljem decentralizacije, kako bismo usluge HAMAG-BICRO-a učinili dostupnim svim poduzetnicima pod jednakim uvjetima, bez obzira na njihovu adresu poslovanja. Objedinjavanjem postojećih znanja i svakodnevnog iskustva rada s poduzetnicima na nacionalnoj razini, cilj nam je oformiti standardiziran i ujednačen sustav koji će poduzetnike brzo i učinkovito voditi kroz sve faze njihova poslovanja“, istaknuo je Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a.

Edukacija je okupila 50 predstavnika poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske, među kojima se nalazi i TERA Tehnopolis d.o.o., koji će nakon edukacije poduzetnicima početnicima pružati usluge savjetovanja koje obuhvaćaju: uvod u poslovno planiranje, istraživanje tržišta, strategiju nastupa na tržištu, marketing, uvod u prodaju i prodajne tehnike, pravnu podršku, knjigovodstvo i financijsku kontrolu i dr. Na taj će način poduzetničke potporne institucije povećati kvalitetu profesionalnih usluga koje pružaju poduzetnicima te se sustavno povezati sa svim institucijama koje su usmjerene na razvoj poduzetničkog kapaciteta u Hrvatskoj. S druge strane, poduzetnici početnici će dobiti pristup visokokvalitetnim standardiziranim uslugama i ključnu savjetodavnu podršku za uspješno pokretanje poslovanja.

U okviru projektnih aktivnosti Mreže BOND će također biti razvijeno ukupno pet novih programa odnosno pilot usluga koje će biti na raspolaganju poduzetnicima putem poduzetničkih potpornih institucija. To su standardizacija pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika, razvoj mreže mentora, decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a, pomoći pri savjetovanju poduzetnika u fazi rasta i razvoja te usluga savjetovanja namijenjena osobama s invaliditetom.

U narednom razdoblju HAMAG-BICRO predvidio je i niz edukacija savjetovanja poduzetnika u fazi rasta i razvoja koje će obuhvatiti set specijalističkih edukacija s ciljem pružanja naprednih znanja o pravnim oblicima poduzetništva, izradi poslovnih planova i budžeta, naprednom financijskom poslovanju, organizaciji rada nabave, logistike i prodaje, strateškom poslovnom planiranju, digitalnom marketingu, istraživanju tržišta i dr.

Projekt Mreža BOND je vrijedan 7.012.151,60 kuna i u potpunosti je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je strateški postavljen od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a njime operativno upravlja HAMAG-BICRO.

X
Secured By miniOrange