Olakšani pristup neophodnim proizvodima u kriznim situacijama iz perspektive intelektualnog vlasništva

Europska komisija organizira poludnevni webinar koji će se održati 28. siječnja 2021. godine na temu „Impact Licensing Initiative“. Radionica je predviđena kako bi se testirala potencijalna dodana vrijednost novog modela licenciranja osmišljenog u svrhu olakšavanja pristupa ključnim neophodnim proizvodima u kriznim situacijama iz perspektive intelektualnog vlasništva. #webinar #intelektualnovlasništvo #studija #COVID19 #prisilnolicenciranje #kriznesituacije

Trenutna situacija u EU povezana s COVID-19 pandemijom pokazuje kako zdravstvene krize generiraju hitnu i masovnu potrebu za pristupom medicinskim i srodnim tehnologijama. U tom je kontekstu izražena zabrinutost da bi pitanja intelektualnog vlasništva mogla otežavati dostupnost lijekova te dijagnostičke i druge medicinske opreme zbog prava intelektualnog vlasništva koja mogu ugušiti njihovu proizvodnju ili uvoz u EU. Iako je obvezno licenciranje patenata dostupno na nacionalnoj razini za rješavanje kritičnih situacija, ovo je mehanizam koji može imati iskrivljujuće učinke na trgovinu i inovacije. Stoga, prednost treba dati pristupima dobrovoljnog licenciranja/udruživanja.

Kako bi istražila nove pristupe koji bi mogli biti relevantni u kriznim situacijama, Europska komisija je izradila studiju o izvedivosti i analizi “Impact Licensing Initiative (ILI)” za pristup tehnologiji tijekom zdravstvene krize. Studija predstavlja tzv. „licenciranje utjecaja“ odnosno model koji ima za cilj rješavanje poteškoća u pristupu tehnologiji tijekom zdravstvene krize. Predlaže suradnju u okviru platforme za vlasnike tehnologija, proizvođače i korisničke organizacije kako bi se zajamčio pristup osnovnim tehnologijama tijekom takve krize gdje se uzima u obzir interes svakog korisnika. Model nudi mogućnost za mehanizme tzv. „prisilnog licenciranja“, dopuštajući vlasnicima tehnologija kontinuiranu kontrolu nad njihovim pravima, a, s druge strane, osiguravajući kontinuirani i pristupačni pristup tehnologiji kroz lokalnu proizvodnju.

Europska komisija na navedenu temu organizira poludnevni webinar 28. siječnja 2021. godine. Cilj webinara je testirati potencijalnu dodanu vrijednost novog modela licenciranja osmišljenog u svrhu olakšavanja pristupa ključnim neophodnim proizvodima u kriznim situacijama iz perspektive intelektualnog vlasništva.

Sudjelovanje na webinaru je besplatno, a prijaviti se možete putem sljedeće poveznice.

X
Secured By miniOrange