OSIJEK – DOMAĆIN MEĐUNARODNOG FORUMA NA TEMU: RECIKLIRANJE U POSLOVANJU „Uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“ / OSIJEK – HOST OF THE STAKEHOLDER FORUM WITH THE MAIN THEME: RECYCLING IN THE BUSINESS „Take-use-recycle-use again“

OSIJEK – DOMAĆIN MEĐUNARODNOG FORUMA NA TEMU: RECIKLIRANJE U POSLOVANJU „Uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“ / OSIJEK – HOST OF THE STAKEHOLDER FORUM WITH THE MAIN THEME: RECYCLING IN THE BUSINESS „Take-use-recycle-use again“

Pozivamo Vas na Međunarodni forum o cirkularnoj ekonomiji koji će se održati 6. prosinca 2017. godine od 13:00 do 17:00 sati u konferencijskoj dvorani hotela Waldinger u Osijeku.

Glavne teme foruma su:
[list type=”icon-arrow”]

  • Koje su mogućnosti i izazovi pri pre lasku na cirkularnu ekonomiju? Tko bi trebao ponuditi podršku i kome?
  • EPR (Proširena odgovornost proizvođača) i podrška za inovacije i nove poslovne modele u kružnoj ekonomiji.
[/list] Forum se organizira u sklopu projekta MOVECO u kojemu je TERA Tehnopolis konzorcijski parter. Sudionici foruma su: proizvodne tvrtke, istraživačke organizacije, kreatori politika, poslovne potporne institucije te organizacije civilnog društva (tvrtke, akademska zajednica, politika i civilno društvo).

Na Forumu sudjeluju predstavnici iz 11 zemalja koji imaju aktivnu ulogu u promicanju primjene reciklaže u poslovanju. Forum je ujedno prilika za razmjenom iskustava od strane zemalja koje imaju dugogodišnje iskustvo i uvid u rješavanje izazova cirkularne ekonomije.

Sve veći ekološki problemi današnjice leže u neodrživom iscrpljivanju prirodnih resursa te principu koji koristi linearna ekonomija – „uzmi-koristi-baci“. U našem gospodarstvu velika količina iskorištenih resursa završava kao otpad na odlagalištima koji zagađuju okoliš toksičnim sastojcima koji se nalaze u proizvodima. Stoga je od izuzetne važnosti spriječiti njegov nastanak. Budućnost leži u cirkularnoj ekonomiji koja koristi princip „uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“. Europska komisija kroz Strategiju za cirkularnu ekonomiju teži donijeti koristi za društvo, okolinu i ekonomiju. Cirkularna ekonomija je nova uzdanica Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Međunarodni forum će biti organiziran dvojezično (hrvatski i engleski jezik), a prijaviti se možete putem sljedećeg linka.

Projekt MOVECO je sufinanciran iz sredstava Europske unije (ERDF, IPA).
www.interreg-danube.eu/moveco

***

We are inviting you to the Stakeholder Forum that will be held at the Waldinger Conference Hall in Osijek from 13:00 to 17:00 on December 6, 2017. Themes of the workshop during the Stakeholder Forum are:
[list type=”icon-arrow”]

  • What are the opportunities and challenges in the transition to the Circular Economy? Who should offer what support to whom?
  • EPR (Extended producer responsibility) and its support for innovation and new business models in the Circular Economy.
[/list] Stakeholder forum is organized within the project MOVECO in which TERA Tehnopolis is a consortium partner. The forum participants are: manufacturing companies, research organizations, policy makers, business support institutions and civil society organizations (companies, academia, politics and civil society).

The Forum is attended by representatives from 11 countries who take a part in implementing recycling in business. The forum is also an opportunity for exchanging experiences from countries that have long-standing experience and insights into solving the challenges of the circular economy.

The growing environmental problems are unsustainable depletion of natural resources and the principle of “take-use-throw.” A large amount of spent resources ends up as waste on landfills that pollute the environment with the toxic ingredients contained in the products. It is of great importance to prevent its formation. Success in the future is based on circular economy that uses the “take-reuse-recycle-reuse” principle. The European Commission, through the Strategy for the Circular Economy, seeks to bring benefits for society, the environment and the economy. The circular economy is a new EU hope for smart, sustainable and inclusive growth.

The Stakeholder forum will be organized in Croatian and English. You can register via the following link.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)
www.interreg-danube.eu/moveco

X
Secured By miniOrange