Ostvarite financijsku potporu od 5.000,00 ili 50.000,00 EUR za pružanje usluga u ruralnim područjima

Otvoreni su Pozivi za inovativne usluge u okviru projekta dRural usmjereni na dva tipa usluga, jednostavne i složene, a iste će biti ponuđene na tržištu digitalnih usluga za europske ruralne regije. Rok za prijavu na Pozive je 15. siječnja 2023. godine.

Otvoreni su Pozivi za inovativne usluge u okviru projekta dRural usmjereni na dva tipa usluga, jednostavne i složene, a iste će biti ponuđene na tržištu digitalnih usluga za europske ruralne regije.

Pozivi za jednostavne usluge uključuju financijsku potporu od 5.000,00 EUR za postavljanje i promicanje vaših usluga na regionalnom tržištu po vašem izboru, a namijenjeni su malim i samostalnim poduzetnicima te pružateljima usluga na virtualnoj tržnici uspostavljenoj u okviru projekta dRural. Neke od prednosti ovog Poziva su:

 • mogućnost digitalizacije usluga i dosezanje većeg broja potencijalnih kupaca,
 • uklanjanje fizičkih prepreka da bi se omogućilo sigurno odvijanje transakcija na mreži i povećao vaš promet i
 • doprinos pružanju usluga u ruralnim područjima, što će u konačnici poboljšati kvalitetu života građana čineći im usluge lakše dostupnima.

U okviru Poziva za složene usluge nudi se financijska potpora od 50.000,00 EUR za postavljanje vaše usluge na regionalnom tržištu po vašem izboru i za iskorištavanje potencijala platformi međusektorskih usluga za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima. Neke od prednosti ovog Poziva su:

 • testiranje vaših inovativnih usluga u stvarnim uvjetima u jednoj od regija,
 • stjecanje pristupa većem broju potencijalnih kupaca,
 • uklanjanje fizičkih barijera da bi se omogućilo sigurno odvijanje transakcija na mreži i povećao vaš promet i
 • doprinos pružanju usluga u ruralnim područjima, što će u konačnici poboljšati kvalitetu života građana čineći im usluge lakše dostupnima.

Rok za prijavu na Pozive je 15. siječnja 2023. godine, a više informacija o Pozivima pronađite ovdje.

Opći cilj projekta dRural je zajednički razvoj i implementacija digitalnog rješenja temeljenog na iskorištavanju podataka s postojećih servisnih platformi koje pružaju višestruke inovativne usluge ruralnim građanima, istovremeno stvarajući prilike za gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života. Kao takav, projekt teži postati referentno tržište usluga za europska ruralna područja.

dRural tržište digitalnih usluga testirat će se u četiri pilot projekta u europskim ruralnim regijama:

 • Extremadura (Španjolska),
 • Jämtland Härjedalen (Švedska),
 • Dubrovačko-neretvanska županija (Hrvatska) i
 • Regija Gelderland Midden (Nizozemska).

X
Secured By miniOrange