Ostvarite lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva kroz novootvoreni natječaj Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

Natječaj je otvoren u okviru programa programa Ideas Powered for Business za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove. Fond nudi financijsku podršku MSP-ovima u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna i/ili za usluge preddijagnostičkog ispitivanja Intelektualnog vlasništva (IP Scan), do maksimalnog iznosa od 1.500 eura po poduzeću. #natječaj #euipo #msp #intelektualnovlasništvo #žig #dizajn

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) je u okviru programa Ideas Powered for Business objavio četvrti poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove, počevši od 1. pa do kraja srpnja 2021. godine.

Fond za mala i srednja poduzeća (Fond za MSP-ove) program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna eura, čija je svrha pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) sa sjedištem u Europskoj uniji da ostvare lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva.

Fond nudi financijsku podršku MSP-ovima u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna i/ili za usluge preddijagnostičkog ispitivanja Intelektualnog vlasništva (IP Scan), do maksimalnog iznosa od 1.500 eura po poduzeću.

Više informacija o uvjetima i kriterijima za podnošenje prijava nalazi se na internetskoj stranici Fonda za MSP-ove.

 

X
Secured By miniOrange