OTVOREN JAVNI POZIV PoC8

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) upućuju Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8.

Osmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • – fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj,
 • – poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

 • – izrada prototipa,
 • – demonstracija tehničke izvedivosti,
 • – provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti:

 • – analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study),
 • – Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Prihvatljivi projekti će se sufinancirati u iznosu od minimalno 100.000,00 kn do najviše 500.000,00 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

 1. Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70% ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30% vlastitih ili drugih izvora sredstava.

 1. Srednja poduzeća:

Program financira do 60% ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40% vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu 21.968.750,00 kn raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz Proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  i provođeno od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Rokovi:

 • – Projektne prijave će se zaprimati od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. godine, u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način da se zajedno sa popratnom dokumentacijom pošalje na jednu od adresa e-pošte Prepoznatog centra kojeg ste izabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.
 • – Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane Prepoznatih centara je pet radnih dana od dana zatvaranja poziva odnosno do 9. rujna 2019. godine. Prepoznati centar putem e-pošte obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.
 • – Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAG–BICRO je do 10. rujna 2019. godine, u 23:59:59 sati. Rezultati provjere dostavljaju se na adresu e-pošte: poc[at]hamagbicro[.]

HAMAG-BICRO će vrednovati zaprimljene prijave projekata u osmom krugu Programa provjere inovativnog koncepta te o ishodu obavijestiti svakog pojedinog natjecatelja putem odabranog Prepoznatog centra. Rang lista pozitivno ocjenjenih prijava će biti javno dostupna na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ugovaranje se planira 1. prosinca 2019. godine. Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u osmom krugu će se potpisivati ovisno o dostupnim sredstvima financiranja. Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Svi potencijalni prijavitelji se za više informacija o natječaju i savjetima vezanim uz prijavu mogu obratiti Prepoznatom centru za Istočnu Hrvatsku, TERA Tehnopolis d.o.o., putem e-pošte poc[at]tera[.]hr,. Sva upućena pitanja i odgovori biti će objavljeni na web stranicama HAMAG-BICRO-a.

Cjelokupnu dokumentaciju, javni poziv, popis Prepoznatih centara te Priručnik za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta možete pronaći na sljedećoj poveznici.

X
Secured By miniOrange