Otvoren LIFE natječaj za 2021. godinu

Program LIFE rastući je financijski instrument Europske unije u potpunosti posvećen razvoju i provedbi inovativnih odgovora na izazove povezane sa zaštitom okoliša, očuvanjem prirode i klimatskim promjenama. Novom Uredbom Program je strukturiran u dva područja i četiri potprograma: Okoliš, s potprogramima Priroda i bioraznolikost i Kružno gospodarstvo; Djelovanje u području klime, s potprogramima Ublažavanje i prilagodba klimatskih promjena i Prijelaz na čistu energiju. #programLIFE #financiranje #EU #zaštitaokoliša #priroda #bioraznolikost #kružnogospodarstvo #klima #klimatskepromjene #energija

S pokretanjem novog LIFE programskog razdoblja 2021.-2027., Europska komisija objavila je natječaj za Program LIFE za 2021. godinu.

Novom Uredbom Program je strukturiran u dva područja i četiri potprograma:

  • Okoliš, s potprogramima Priroda i bioraznolikost i Kružno gospodarstvo,
  • Djelovanje u području klime, s potprogramima Ublažavanje i prilagodba klimatskih promjena i Prijelaz na čistu energiju.

Program LIFE rastući je financijski instrument Europske unije u potpunosti posvećen razvoju i provedbi inovativnih odgovora na izazove povezane sa zaštitom okoliša, očuvanjem prirode i klimatskim promjenama.

U novom programskom razdoblju LIFE sufinancira sljedeće vrste projekata:

  • strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;
  • strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini te njegovu mobilizaciju;
  • projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije;
  • projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijave se od ove godine vrše putem Funding & Tenders Portala.

Rokove za predaju projektnih prijava po područjima možete pronaći OVDJE, dok za više informacija o Programu i ovogodišnjem natječaju pronađite na službenoj stranici Programa za Hrvatsku.

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

X
Secured By miniOrange