OTVOREN NATJEČAJ MJERA 4 RURALNOG RAZVOJA

- MJERA 4.1.: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku - MJERA 4.2.: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš - MJERA 4.3.: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva) #mjera4 #ruralnirazvoj #natječaj

MJERA 4.1.

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku  

Prijavitelji:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO,

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 150.000 EUR. Maksimalni intenzitet potpore je 70%.

Predmet Natječaja: Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Trajanje Natječaja: Od 15.2.2021. do 30.4.2021. godine

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.

 

MJERA 4.2.

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Prijavitelji:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO,

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša:

a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Maksimalni intenzitet potpore je 50%.

Predmet Natječaja: Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Trajanje Natječaja: Od 14.12.2020. do 30.4.2021. godine

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.


MJERA 4.3.

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)

Prijavitelji:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša:

a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije),

b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR),

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Maksimalni intenzitet potpore je 50%, ali se može uvećati za 20% u pojedinim slučajevima.

Predmet Natječaja: Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Trajanje Natječaja: Od 14.12.2020. do 30.4.2021. godine

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

 

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

X
Secured By miniOrange