Otvoreni Natječaji u području obnovljivih izvora energije

Otvoreni su: Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva i Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije. #natjecaji #financiranje #obnovljiviizvorienergije #opg #poljoprivreda #energija

Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Svrha Natječaja: povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme

Prihvatljivi korisnici: obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Visina javne potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Trajanje Natječaja: 15.2.2022. – 5.5.2022.

 

Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha Natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Visina javne potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: do 50%

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili

c) ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje Natječaja: 1.3.2022. – 27.4.2022.

 

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

X
Secured By miniOrange