Otvoreni natječaji za MSP-ove

Otvoreni su sljedeći natječaji:
- Bespovratne potpore za digitalizaciju
- Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
- Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Cilj Poziva: osiguravanje sredstava za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina.

Iznos raspoloživih sredstava: 206.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 3 zaposlena na puno radno vrijeme u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prihvatljive aktivnosti: izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje, implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija, te jačanje digitalnih vještina zaposlenika povezanih s prethodno navedenim aktivnostima.

Razdoblje zaprimanja prijava je od 1. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine. Više informacija o Pozivu pronađite ovdje, a projektni prijedlozi mogu se dostaviti na ovoj poveznici.

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj Poziva: potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Predmet Poziva: poticanje investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Iznos raspoloživih sredstava: 141.700.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi

Razdoblje zaprimanja prijava je od 12. kolovoza do 12. rujna 2022. godine, a više informacija o Pozivu pronađite ovdje.

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj Poziva: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Predmet Poziva: poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps) iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Iznos raspoloživih sredstava: 1.900.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: za MSP-ove 750.000,00 HRK, za srednje kapitalizirana poduzeća 2.000.000,00 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: za MSP-ove 7.500.000,00 HRK, za srednje kapitalizirana poduzeća 35.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi i srednje kapitalizirana poduzeća

Razdoblje zaprimanja prijava je od 1. kolovoza od 11:00 sati do 1. prosinca 2022. godine do 11:00 sati, a više informacija o Pozivu pronađite ovdje.

 

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000, osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek ili putem naše kontakt forme.

X
Secured By miniOrange