Otvoreni Natječaji za poljoprivrednike

Otvorena su 2 natječaja za poljoprivrednike: Natječaj za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima i Natječaj za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. #natjecaji #financiranje #poljoprivreda #opg

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Svrha Natječaja: dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja

Prihvatljivi korisnici: stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju

Prihvatljivi troškovi: kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Visina javne potpore: do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR po korisniku

Trajanje natječaja: od 12.10.2021. do 28.12.2021. godine

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Svrha Natječaja: pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području

Prihvatljivi korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR

Prihvatljivi troškovi: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Visina javne potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 EUR po korisniku

Trajanje natječaja: od 12.10.2021. do 28.12.2021. godine

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

 

X
Secured By miniOrange