Otvoreni su natječaji za MSP-ove

Iz EU-a stižu novi Natječaji za mala i srednja poduzeća:

1. Natječaj „Komercijalizacija inovacija“

Svrha Natječaja: kroz Natječaj „Komercijalizacija inovacija“ financirat će se projekti inovativnih proizvoda i usluga visoke razine tehnološke spremnosti te projekti koji pridonose zelenoj tranziciji.

Prihvatljivi korisnici: na Natječaj se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište. Da bi inovacija bila na razini TRL 7 i prihvatljiva za financiranje u sklopu Natječaja, MSP mora imati prototip čija se funkcionalnost operativno dokazala.

Prihvatljive aktivnosti:

a) Za prilagodbu razvijenog proizvoda

 • dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod,
 • savjetodavne usluge,
 • izgradnju kapaciteta,
 • revizije studije izvodljivosti,
 • dizajn proizvoda i
 • zaštitu prava intelektualnog vlasništva

b) Za pripremu lansiranja proizvoda

 • pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana,
 • istraživanje i ispitivanje tržišta,
 • ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije proizvoda i
 • operativne marketinške aktivnosti

Visina javne potpore: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 760.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 5.320.000,00 kn

Intenzitet javne potpore: 50%


2. Natječaj „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Svrha Natječaja: potpora u okviru Natječaja „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ primarno je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8). Cilj je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Dugoročno, to će pridonijeti cilju više razine u povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima.

Prihvatljive aktivnosti:

a) Za prilagodbu razvijenog proizvoda

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe,
 • validacija tržišta,
 • ispitivanje,
 • razvoj pilot-linija,
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
 • vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje ((proizvod, postupak, usluga itd.))
 • obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja
 • dio troškova može financirati pristup globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima

Visina javne potpore: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 300.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 1.000.000,00 kn

Intenzitet javne potpore: 75%

 

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJU

TERA Tehnopolis nudi potencijalnim prijaviteljima asistenciju u pripremi i provedbi projekata. Usluge koje TERA pruža se odnose na savjetodavne usluge, pripremu natječajne dokumentacije, upravljanje projektom te komercijalizaciju projekta i plasiranje proizvoda na tržište EU uz pomoć Europske poduzetničke mreže.

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek.

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

X
Secured By miniOrange