Poduzetništvo kroz videoigru „Serious game“

Edukativna videoigra „Serious game“ migrirana je na novi web portal. #eencanhelp #EUIPambassadors #intellectualproperty #iphelpdesks #EUIPO #EUIPHelpdesk #LatinamericaIPSMEHe

Edukativna videoigra „Serious game“ migrirana je na novi web portal.
Nakon brojnih faza, od igre u učionici i računalnom laboratoriju te sve do videoigre u punom internetskom okruženju, videoigra „Serious game“ postala je resurs na kojeg se nastavnici u potpunosti mogu osloniti. Studenti su je doista zavoljeli, a videoigra je primjer učenja kroz igru u najboljem izdanju.

Inicijativa China IPR SME Helpdesk održava ovu korisnu igru, a svi koji je žele i sami isprobati, videoigra je dostupna na sljedećoj poveznici.

#eencanhelp #EUIPambassadors #intellectualproperty #iphelpdesks #EUIPO #EUIPHelpdesk #LatinamericaIPSMEHe

X
Secured By miniOrange