„POKRENI NEŠTO SVOJE“ – PROGRAM POTPORE PODUZETNIČKIM PROJEKTIMA U HRVATSKOJ

Riječ je o razvojnom programu ACT Grupe namijenjenog poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskom i financijskom potporom za početak i razvoj poslovanja.

Rok za prijavu: 15.12.2017.
Ukupan iznos potpore: od 500.000,00 kn (projekti koji se prijavljuju mogu biti maksimalne vrijednosti do 80.000,00 kn, a ACT Grupa financira projekte u iznosu od 100% ukupnih stvarno utrošenih sredstava)
Prijavitelji: mikropoduzeće, osoba pod uvjetom da nakon prihvaćanja projekta registrira tvrtku

Program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj “Pokreni nešto svoje” je razvojni program ACT Grupe namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskom i financijskom potporom za početak i razvoj poslovanja. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o.

Cilj Programa potpore je razvoj mikropoduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo u Republici Hrvatskoj. ACT Grupa će uspješnost provedbe cjelokupnog programa mjeriti sljedećim indikatorima: broj potpomognutih projekata i društveni povrat ulaganja (Social Return on Investment).

Program podupire konkretne, jasne projekte koji će razviti ili unaprijediti proizvod ili uslugu ili na drugi način napraviti promjenu koja će imati dugoročni pozitivni učinak na poslovanje. Program ne financira redovito poslovanje poduzeća. Važan kriterij odabira će biti postojanje društvene inovacije koja ima potencijal za skaliranje i/ili replikaciju te dugoročni utjecaj na lokalnu zajednicu prijavitelja ili šire društvo.

Korisnik potpore može biti tvrtka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije. Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta.

ACT Grupa će ugovorenim projektima mjesec dana prije početka projekta te za vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno:
[list type=”icon-arrow”]

  • mentorstvo u provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata,
  • mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja,
  • promociju projekta kroz kampanju programa.
[/list] Prema specifičnim potrebama, ACT Grupa će osigurati još i besplatno:
[list type=”icon-arrow”]
  • mentorstvo u planiranju i razvoju poduzeća,
  • mentorstvo u razvoju i marketingu proizvoda.
[/list]
X
Secured By miniOrange