POVEŽITE SE S ISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA U EUROPI I ISKORISTITE INOVACIJSKI POTENCIJAL VAŠE TVRTKE!

Tvrtka ste koja je u potrazi za istraživačkom organizacijom koja bi mogla podržati Vašu inovaciju u istraživačko-razvojnom procesu? Istraživačka ste organizacija koja bi mogla pružiti svoju tehničku stručnost i resurse te pomoći u razvoju tvrtki iz EU? Projekti KETGATE i KET4CleanProduction imaju rješenje!

Tvrtka ste koja je u potrazi za istraživačkom organizacijom koja bi mogla podržati Vašu inovaciju u istraživačko-razvojnom procesu? Istraživačka ste organizacija koja bi mogla pružiti svoju tehničku stručnost i resurse te pomoći u razvoju tvrtki iz EU?

Projekti KETGATE i KET4CleanProduction imaju rješenje! U sklopu oba projekta tvrtke mogu predati svoje tehnološke zahtjeve i pronaći kontakte za daljnju suradnju. Projekti nude priliku za iskorištavanjem inovacijskog potencijala tvrtki na jednostavan, siguran i učinkovit način.  Prihvatljivi prijavitelji su proizvodna mala ili srednja poduzeća koja imaju inovativnu ideju koju bi mogli oplemeniti korištenjem ključnih razvojnih tehnologija. Pored toga, u projekte se mogu uključiti i istraživačke organizacije koje se mogu povezati s tvrtkama diljem EU i pružiti im svoju stručnost i resurse za daljnji razvoj i napredak.

KETGATE projekt putem svoje platforme nudi mogućnost povezivanja ne samo s istraživačkim centrima iz cijele Europe, već i KETGATE pristupnom točkom iz regije u kojoj je smještena pojedina tvrtka. Misija pristupnih točki jest pružiti sve potrebne informacije, procijeniti inovacijski potencijal organizacije i pomoći s ispunjavanjem prijave odnosno zahtjeva za uslugu (eng. Service Request). Cilj Projekta je uključiti male i srednje poduzetnike te im olakšati pristup najnovijim KET visokokvalitetnim infrastrukturama kako bi svoju proizvodnju unaprijedili inovativnim/naprednim materijalima, kroz fotoniku te mikro i nano inženjering. Pristupna točka za našu regiju je TERA Tehnopolis d.o.o.

Ključni cilj projekta KET4CleanProduction je omogućiti malim i srednjim poduzetnicima iz EU u pristupanju tehničkoj stručnosti i resursima unutar KET centra u EU. Trenutno se provodi usklađivanje potreba MSP-a s najboljim resursima KET centara koji su uključeni u projekt KET4CP. Kako bi se ubrzao proces i prešlo na održivi model, dizajniran je automatizirani alat za povezivanje MSP-a i istraživačkih organizacija. Alat ima obrazac za unos ključnih problema MSP-a te se poklapa s tehnološkim mogućnostima i preferencijama kao što su lokacija, razina tehnološke spremnosti (eng. Technology readiness level – TRL) i drugi, a preporučuje KET centre koji mogu biti prikladni. Zatim šalje izjavu o ključnom problemu MSP-a KET centrima koje je odabralo MSP. MSP i odabrani KET centri tada mogu izravno komunicirati u cilju pružanja pomoći za daljnji razvoj i napredak.

U cilju uključivanja u projekte i pružanja svoje stručne pomoći malim i srednjim poduzetnicima iz EU, TERA Tehnopolis, hrvatski konzorcijski partner u oba projekta, održala je okrugli stol 3. srpnja 2020. godine s predstavnicima tijela javne vlasti koji su ujedno i partneri u projektu Europska poduzetnička mreža. Uključivanjem u projekte, partneri imaju mogućnost pružiti svoju stručnost te pomoći MSP-ima u iskorištavanju njihovog inovacijskog potencijala.

X
Secured By miniOrange